Uutiset

13.4.2021 Uutinen

”Tarvetta mikroyrittäjyyden professuurille”

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos ehdotti mikroyrittäjyyden professuurin ja mikroyritysten vientiohjelman perustamista kommentoidessaan kansallista yrittäjyysstrategiaa työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä julkaistamistilaisuudessa.

8.4.2021 Uutinen

MicroENTRE®n ydinryhmäverkosto™ on hyväksytty Interreg Europe Policy Learning Platformille hyväksi käytänteeksi

MicroENTRE®n Yritysverkosto on yhteistyömalli, joka perustuu yliopiston mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän tiiviille yhteistyölle yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Mikroyrittäjien vertaisverkosto on käynnistetty 13 alueella viiden maakunnan alueella vuodesta 2015 alkaen.

25.3.2021 Uutinen

Vähähiilistä tulevaisuuden tuotantoteknologiaa

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä panostaa metallialan vähähiilisyyden, kestävyyden ja energiatehokkuuden edistämiseen näyttöön perustuvan uuden tiedon tuottamisella, pilottikokeiluilla ja yhteistyöllä yritysten kanssa.

21.3.2021 Uutinen

Digitaaliset työkalut yritysten digi- ja kasvuvalmiuden sekä yrittävän kulttuurin itsearviointiin

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on tuottanut tutkimuksen pohjalta digitaalisia työkaluja yrittäjien, yrityspalveluorganisaatioiden ja oppilaitosten käyttöön yhteistyössä useiden kumppaneiden kanssa.

19.3.2021 Uutinen

Interreg Foundation-hankkeen alueanalyysi julkaistu: Vientiyritykset voivat menestyä ja kasvaa maaseutumaisilla alueilla

Interreg Foundation-hankkeen alueanalyysi julkaistu: Vientiyritykset voivat menestyä ja kasvaa maaseutumaisilla alueilla.

18.3.2021 Uutinen

Valtakunnallisen tehtävän ohjelmajohtajaksi Marko Matalamäki

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt ensimmäistä kertaa Suomessa mikroyrittäjyyden valtakunnallisesta tutkimus- ja koulutustehtävästaä ja siihen osoitetusta rahoituksesta, kun tehtävä annettiin Oulun yliopistolle sopimuskaudelle 2021-2024.

Valtakunnallisen tehtävän toteuttamisesta Oulun yliopistossa vastaa Kerttu Saalasti Instituutti. Ohjelmajohtajaksi on nimitetty Marko Matalamäki.

17.3.2021 Uutinen

Mikroyrittäjyydelle näkyvyyttä Helsingin Sanomien Yrittäjä-liitteessä

Mikroyrittäjyyden merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista tehtävää mikroyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi. Helsingin Sanomien Yrittäjä-liitteen artikkeli kuvaa instituutin monipuolista toimintaa, jossa yhdistyy tutkimus, yritysten kehittämistyö ja koulutus.

16.2.2021 Uutinen

Nuoret tekevät tulevaisuuden -webinaarissa monipuolinen kattaus

Verkkovälitteisesti järjestetty Nuoret tekevät tulevaisuuden – älä jää junasta! -tapahtuma keräsi 9. helmikuuta laajan joukon kuulijoita ja keskustelijoita pohtimaan työelämässa tulevilla vuosikymmenillä tapahtuvia muutoksia.

26.1.2021 Uutinen

TIEDOTE: MicroENTRE kumppanuusverkosto käynnistetty

Mikroyritysten ja niiden toimintaedellytysten edistäminen on kestävän talouskehityksen kannalta välttämätön investointi tulevaisuuteen. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimivan Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn ja julkisten yrityspalveluorganisaatioiden uuden valtakunnallisen kumppanuusverkoston tavoitteena on yhteinen työ mikroyrittäjyyden edistämiseksi. Kumppanuusverkoston toiminta on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallista tehtävää, jota Kerttu Saalasti Instituutti toteuttaa tämän vuoden alusta alkaen.

25.11.2020 Uutinen

FMT-päivien tunnelmia Nivalasta

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanke osallistui FMT-päivien järjestelyihin Nivalan Teknologiakeskuksessa 24. marraskuuta. Tapahtuma kokosi paikan päällä verkostoitujien lisäksi seminaariosallistujia myös etäyhteyden välityksellä. Teknologiakeskuksessa livenä puhuttujen esitysten striimaaminen verkkoon ja vastavuoroisesti verkkopalvelun kautta keskuksen kokoustilan screenille heijastetut etäesitykset valaisivat yrittäjyyttä ja yritystoimintaa monelta eri kantilta. Kansainvälisyys oli päivän keskeinen teema.   

10.11.2020 Uutinen

Tutkimus, liiketoiminta ja kansainvälisyys lyövät kättä FMT-päivänä 24.11.2020

Miten tutkimus auttaa luomaan uutta liiketoimintaa? Mistä löytyisi uusia yhteistyökumppaneita? Millaista apua on tarjolla kansainvälistymiseen?

Nivalassa 24.11. järjestettävä Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -päivä esittelee alan uusinta tutkimusta ja tulevaisuuden näkymiä. Myös yritysten liiketoimintamahdollisuudet ja kansainvälisyys ovat vahvasti esillä. Tapahtuma tarjoaa samalla yrittäjille, tutkijoille, asiantuntijoille ja opiskelijoille tilaisuuden verkostoitua.  

FMT-päivän järjestävät NIHAK, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT)- ja MicroENTRE-tutkimusryhmät sekä Nivalan Teollisuuskylä Oy. Kaikille avoimiin tilaisuuksiin on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta tai paikan päällä.
 

1.10.2020 Uutinen

Dosentin arvo TKT Kai Hänniselle

Oulun yliopisto on myöntänyt dosentin arvon MicroENTRE®n tutkijatohtori Kai Hänniselle. Dosentuurin alana on tuotantotalous, erityisesti tuotekehitys pienyritysten kestävässä kasvussa.

25.9.2020 Uutinen

Kansainvälisellä yhteistyöllä alueellista vaikuttavuutta

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutilla on kasvava, aktiivinen kansainvälinen yhteistyöverkosto. Syyskuussa järjestetyssä XX Kerttu Saalasti seminaarissa yhtenä teemana olikin kansainvälisyys. Koronapandemian vuoksi ulkomaalaisten puhujien vierailu ei ollut mahdollista. Digitaalisuutta ja etäyhteyksiä hyödyntäen Kansainvälisellä yhteistyöllä alueellista vaikuttavuutta -osion puheenvuorot voitiin kuitenkin toteuttaa.

25.9.2020 Uutinen

Ministeri Tuppurainen XX Kerttu Saalasti seminaarissa: Eurooppalainen koulutus maailman parhaaksi

-Kaipaan asioiden ratkaisuihin enemmän yhteisymmärrystä ja valtakunnallista näkemystä, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen lainasi Kerttu Saalastia valtioneuvoston videotervehdyksessä. XX Kerttu Saalasti seminaarissa puhunut Tuppurainen nosti esille Saalastin merkityksen Oulun yliopiston perustamisessa ja alueellisen tasa-arvon edistämisessä.

23.9.2020 Uutinen

MicroENTRE®:n palvelukokonaisuus mikroyritysten kasvun haasteisiin

SoloENTRE-hankkeessa on aloitettu mikroyrittäjille suunnatun mikroyrityksien palvelukokonaisuuden toteutus. Palvelukokonaisuus tukee mikroyrityksiä kasvuvalmiuteen ja kasvunhallintaan liittyvissä toimissa. Palvelukokonaisuuden toteutus tapahtuu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan mikroyritysten ja yrityspalveluorganosaatioiden kanssa. Palvelun SoloENTRE-hankkeelle tuottaa sähköisesti Codemate Oy ja se otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

23.9.2020 Uutinen

Yrittävän kulttuurin johtamisen ja kehittämisen verkkopalvelu koulutusorganisaatioille

SoloENTRE-hankkeessa on aloitettu koulutusorganisaatioille suunnatun yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelun toteutus. Palvelu tukee oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta. Palvelun toteutus tapahtuu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluorganosaatioiden sekä eri kouluasteiden välillä. Palvelun SoloENTRE-hankkeelle tuottaa sähköisesti Codemate Oy ja se otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

22.9.2020 Uutinen

Rehtori Jouko Niinimäki XX Kerttu Saalasti seminaarissa: Yhtä aikaa lokaali ja globaali pärjää nyt ja tulevaisuudessa

XX Kerttu Saalasti seminaarissa 21.9. puhunut rehtori Jouko Niinimäki tarkasteli Oulun yliopiston ja sen Kerttu Saalasti Instituutin merkitystä jälkiteollisen yhteiskuntamuutoksen keskellä. Kun tekeminen ja osaaminen ovat kansainvälisessä tiedeyhteisössä arvostettuja ja niillä on vahva sidos toiminta-alueeseen, antaa näyttöön perustuva tieto yhteistyökumppaneille, niin yrityksille kuin muillekin toimijoille, konkreettista hyötyä toiminnan kehittämiseen.

21.9.2020 Uutinen

Tallenne juhlaseminaarista 21.9.2020

Kansainvälisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen olivat teemoina XX Kerttu Saalasti seminaarissa 21.9.2020.

21.9.2020 Uutinen

Rajat ylittävään matkailuun uusia mahdollisuuksia: sähköinen viisumi Venäjälle 1.1.2021 alkaen

Venäjällä on tehty päätös sähköisen viisumin käyttöönotosta maan rajojen ylittämiseen 1.1.2021. Viisumi oikeuttaa jopa 16 päivän kertamatkaan koko Venäjän alueella. (https://sozd.duma.gov.ru/bill/945923-7 )

19.9.2020 Uutinen

Juhlavuoden esite: 20 erinomaista vuotta

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 20 erinomaista vuotta kertoo idean voimasta, yrittäjäasenteesta, sitoutumisesta ja yhdessä tekemisestä. Välähdyksen toiminnastamme saat juhlavuoden esitteen kautta.

8.9.2020 Uutinen

Kannamme vastuuta -palkinto esimerkillisestä toiminnasta

Yliopistoyhteisö palkitsi Kerttu Saalasti Instituutin lukuvuoden avajaisten yhteydessä esimerkillisestä toiminnasta.

1.9.2020 Uutinen

SoloENTRE -hankkeen syksyn videokoulutus käynnistyy 14. syyskuuta

Viime keväänä SoloENTRE -hankkeen osana järjestetty verkkovälitteinen videokoulutus uusitaan koronavirustilanteen johdosta tänä syksynä.

26.8.2020 Uutinen

Julkaisu: Yritysverkosto vahvistaa yrittäjämäisiä toimintoja

Mikroyrittäjyyskeskuksen uudessa tutkimusjulkaisussa on analysoitu valtakunnallisesti toimivaa MicroENTRE Yritysverkostoa yrittäjämäisiä toimintoja vahvistavana käytäntöyhteisönä (Community of Practice). Tutkimuksen tekijät ovat Anna-Mari Simunaniemi, Riitta Forsten-Astikainen, Kai Hänninen ja Matti Muhos.