Kerttu Saalasti Instituutti

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on kansainvälinen tutkimusinstituutti, jonka tehtävä on mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuva tutkimus. Instituutin tutkimusteema on mikroyritysten toiminnallinen erinomaisuus. Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa mikroyrittäjyyden sekä mikroyrittäjyyttä edistävien tulevaisuuden tuotantoteknologioiden ja alueellisen erinomaisuuden näkökulmista. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on toiminnan vahvuus. Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa tietoa yritysten ja yhteisöjen kehittämiseksi sekä kestävän kasvun aikaansaamiseksi.

(1) Mikroyrittäjyyden tutkimus kohdistuu mikroyritysten kasvu-, kansainvälistymis- ja johtamismekanismeihin, mikroyritysten toimintaympäristöön ja yhteiskunnalliseen vaikutukseen, yrittämisen osaamiseen, arvoihin ja motivaatioon sekä yrittäjyyskasvatukseen ja yrittäjyyttä tukevaan kulttuuriin.

(2) Tulevaisuuden tuotantoteknologioiden tutkimus kohdistuu mikroyrityksille soveltuviin ketteriin ja kustannustehokkaisiin tuotantomenetelmiin (kuten metallien 3D-tulostus), keveisiin ja kestäviin rakenteisiin sekä tuotantoautomaatioon.

(3) Alueellisen erinomaisuuden tutkimus kohdistuu alueellisiin tekijöihin, mekanismeihin ja prosesseihin, jotka mahdollistavat dynaamisen kasvun ja mikroyritysten elinvoimaisuuden.

Mikroyrityksiin keskittyvänä tutkimusinstituuttina Kerttu Saalasti Instituutti on ainoa laatuaan Suomessa ja kansainvälisesti.

Instituutin tutkimus tukeutuu tutkimusyhteistyöinfrastruktuureihin, joita ovat Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, tuotantoteknologioihin keskittyvä ELME-studio ja monitieteinen maanalainen tutkimusinfrastruktuuri CallioLab. Instituutti kehittää suunnitelmallisesti näitä infrastruktuureja yhteistyöorganisaatioiden kanssa.

Kerttu Saalasti Instituutilla on laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat keskeiset suomalaiset tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijat, satoja yrityspartnereita, kattava kunta- ja kehitysyhtiöverkosto sekä kymmeniä kansainvälistä yliopistokumppaneita. Instituutilla on vahva kansainvälinen hankeportfolio. Kerttu Saalasti Instituutti tekee uusia avauksia ja politiikkatason suosituksia mikroyritysten ja niiden toimintaedellytysten edistämiseksi kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tutkimusagendalla.

Kerttu Saalasti Instituutin toimintaa tukee Kerttu Saalasti säätiö.

Viimeksi päivitetty: 15.10.2020