Toiminta-alue

Kerttu Saalasti Instituutti toimii pohjoisella harvaanasutulla alueella. Keskeinen toiminta-alue muodostuu neljästä seutukunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosassa. Alue on teollistunutta ja yrittäjävaltaista. Vahvoja toimialoja ovat metalliteollisuus ja puuteollisuus. Myös maataloudella on merkittävä asema työllistäjänä. Tulevaisuudessa odotetaan erityisesti matkailun ja hyvinvointialan kasvattavan osuuttaan. Alueella on myös kivi- ja kaivannaisalan yritystoimintaa.

 

Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Raahen seutukuntien alueella asuu yhteensä noin 125 000 asukasta. Väkiluvun ennustetaan säilyvän nykyisellä tasolla vuoteen 2030 saakka. Alueelle on ominaista nuorten korkea osuus väestöstä sekä yrittäjyys. Valtaosa (lähes 95 %) alueen yrityksistä on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä, suurin osa niistä työllistää vähemmän kuin 5 henkilöä. Useimmilla yrityksillä (n. 74 %) liikevaihto on alle 200 000 euroa. Tilastoaineiston mukaan alueen yrityksistä 241 (5,2 %) harjoittaa tuontia ja 80 (1,7 %) vientiä.

 

Viimeksi päivitetty: 18.1.2018