Digiprocess - Supporting digitalization of process industry ecosystems: Developing service ecosystems among process industry and SMEs

Digiprocess

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten digitaalista kypsyyttä, digitaalisten palveluiden tuottamista, sekä pk-yritysten ja teollisuuden muodostamia digitaalisia ekosysteemejä. Toisena tärkeänä tavoitteena on kehittää teollisuudenala- ja maakohtaista yhteistyötä alojen ja maiden rajat ylittäväksi. Hankkeessa tunnistetaan digitalisaatioon liittyvät kehittämissuunnitelmat, tarpeet ja mahdollisuudet teollisuuden ekosysteemeissä. Lisäksi digitalisaation tarjoama potentiaali tunnistetaan ja konsultoidaan teollisuutta palveleville PK-yrityksille. Tätä kautta edistetään digitaalisten ekosysteemeiden kehittymistä eri teollisuuden aloilla. Toimenpiteissä myös pilotoidaan ja demonstroidaan PK-yritysten, teollisuuden ja ekosysteemien digitalisaatiotapauksia.

Yhteistyökumppanit

Projektin koordinaattori

Lapin ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Digipolis Oy, Luleå Tekniska Universitet, Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB.

Lapin liitto osallistuu hankkeen rahoittamiseen.