Mikro-X – Älykäs ja kansainvälinen Etelä-Savo – Mikroista kasvua

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää älykkään erikoistumisen strategiaan pohjautuvien teemojen maakunnallista kehittämistä sekä mikroyritysten kansainvälistymistä kansainvälisiä verkostoja, yhteistyömuotoja ja osaamista hyödyntäen ja tätä kautta edistää maakunnan elinvoimaisuutta.

Hankkeen isot tavoitteet ovat:

-Vahvistaa maakunnan mikroyritysten osaamista kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle tuomalla yritykset mukaan innovaatioekosysteemien toimintaan

- Lisätä maakunnan älykkään erikoistumisen osaamisen näkyvyyttä kansainvälisillä foorumeilla

- Lisätä yrittäjyysverkostojen luontevia johdannaisia eteläsavolaisten yritysten kehittymisen ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi

- Jalkauttaa kansainvälistä tutkimusosaamista maakunnan elinkeinojen kehittämiseen yhteistyöverkostojen kautta ja vahvistaa maakunnallista yhteistyötä

- Rakentaa Etelä-Savon alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja

innovaatiotoimijoiden (TKI-toimijat) MikroEntre toimintamalliin pohjautuva kasvu-, kansainvälisyys- ja vientikokeiluverkosto.

Lisätietoa: yleinen tiedotuskanava kehitteillä

Projektin koordinaattori

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy XAMK