SISU:a ja digiä yrittäjyyteen

Projektin kuvaus

SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan alueen mikroyrittäjien Sinnikkyyttä, Innovointi- ja Selviytymiskykyä sekä Uudistumispotentiaalia, jotta yritykset selviytyvät Covid19-kriisistä ja ovat sen jälkeen entistä vahvempia jatkamaan ja kehittämään toimintaansa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä mikroyrittäjien kykyä selviytyä pitkäkestoisesta COVID-19-kriisitilanteessa vahvistamalla heidän voimavarojaan ja jaksamistaan.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) 

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®