Uuden osaamisen lukio (UuLops)

Projektin kuvaus

Uuden osaamisen lukio -hanke vastaa nopeasti muuttuvan toimintaympäristön ja uuden lukiolain vaatimuksiin lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön lisäämisestä ja kehittämisestä.

Hankkeen päätoteuttaja on Nivalalan kaupunki / Nivalan lukio ja osatoteuttajina ovat yhdeksän Oulun eteläisen alueen lukiota, alueen elinkeinoyhtiöt NIHAK ja NTK sekä alueen korkeakouluyksiköt Centria-AMK:n Ylivieskan yksikkö sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.

Hankkeessa kehitetään toimivia käytänteitä lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön, kuvataan ja dokumentoidaan uusi toimintamalli sekä arvioidaan sen vaikuttavuutta. Uuden osaamisen lukiot tarjoavat opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja edistävät opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin sekä hakeutumista korkeakouluopintoihin.

Lukiolain muutokset haastavat harvaan asutun, pienyrittäjyysvaltaisen alueen, koska korkeakoulujen pääkampukset ovat etäällä ja lukioiden väliset etäisyydet ovat pitkiä. Korkeakouluyhteistyön rakentaminen oman alueen korkeakouluyksiköiden kanssa sekä elinkeinoelämäyhteistyön rakentaminen alueen elinkeinoyhtiöiden kanssa, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn yritysverkostoa hyödyntäen on mielekästä.

Uuden osaamisen lukio -hankkeessa kehitetään lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön luontevan vuoropuhelun ja käytännön yhteistyön toimintamalli. Opettajien täydennyskoulutusten ja valmennusten avulla edistetään opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaamisen, muuttuvan toimintaympäristön ennakoimisen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisen valmiuksia.

Hankkeessa kartoitetaan lukioiden luontaiset elinkeinoelämäyhteistyötahot sekä korkekouluopintojen mahdollisuudet. Lukioiden työelämään tutustumisjaksoja, yritysvierailuja ja yrittäjien kouluvierailuja luodaan ja kehitetään vuorovaikutteiseen ja toiminnalliseen suuntaan. Samalla kehitetäänb elueen erityispiirteet huomioivia käytänteitä, jotka mahdollistavat korkeakoulujen kurssien valitsemisen osaksi lukio-opintoja. Lisäksi hankkeessa kehitetään alueen elinkeinoelämä- ja korkeakoulutoimijoiden sekä lukioiden yhteisiä tapahtumia, jotka voidaan jatkossa sijoittaa yhteiseen vuosikelloon.

Hankkeen tuloksena on uusi lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön toimintamalli, joka on pilotoitu ja raportoitu sekä jonka vaikuttavuus on arvioitu. Alueen lukiot tunnistetaan elinkeinoelämätoimijoiden merkittävänä kumppanina ammatillisen koulutuksen rinnalla. Niissä toimivalla henkilöstöllä on ajantasainen yrittäjyys- ja työelämäosaaminen. Uuden osaamisen lukiot tarjoavat opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja edistävät opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin sekä hakeutumista korkeakouluopintoihin.

Projektin koordinaattori

Nivalan kaupunki / lukio

Yhteistyökumppanit

Haapajärven kaupunki / lukio

Haapaveden kaupunki / lukio

Kalajoen kaupunki / lukio

Oulaisten kaupunki / lukio

Reisjärven kunta / lukio

Sievin kunta / lukio

Siikalatvan kunta / lukio

Ylivieskan kaupunki / lukio

Centria-ammattikorkeakoulu / Ylivieskan yksikkö

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y.

Nivalan teollisuuskylä Oy

Oulun yliopisto / Kerttu Saalasti Instituutti