Yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta

Kerttu Saalasti Instituutin tehtävänä on edistää yliopistollista tutkimusta, koulutusta ja kehittämistoimintaa omalla toiminta-alueellaan. Tästä johtuen yhteiskunnallinen vuorovaikutustehtävä korostuukin kaikessa sen toiminnassa. Toiminnan tavoitteena on kehittää merkittävästi Oulun Eteläisen alueen innovaatioympäristöä ja elinkeinoelämää vahvistamalla kansainvälisyyttä, TKI-toimintaa ja osaamista.

Instituutin toimintaa ohjaa mm. alueen koulutusorganisaatioiden solmima puitesopimus, yliopiston alueellisen toiminnan strategia ja Oulun Eteläisen korkeakoulustrategia.

Toiminnan peruslinjaukset pohjautuvat lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntastrategiaan ja Oulun Eteläisen kolmen seutukunnan strategioihin sekä Pietarsaaren, Keski-Pohjanmaan ja Oulun Eteläisen yhteiseen ns. BOTNIA-strategiaan. Instituutti on myös osaltaan ollut vaikuttamassa maakuntaohjelman ja muiden strategioiden sisältöön.

Kerttu Saalasti Instituutti tekee yhteistyötä Oulun yliopiston tiedekuntien kanssa. Instituutin yhteistyökumppaneita ovat myös useat kotimaiset ja kansainväliset yliopistot ja ammattikorkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä alueen yritykset, kunnat ja seutukunnat.

Tärkeä osa alueellisesta vuorovaikutuksesta tapahtuu hankkeiden ohjausryhmätyössä. Ohjausryhmissä on rahoittajien ja muiden sidosryhmien edustajia.

Instituutilla on keskeinen rooli innovaatiotoiminnassa Oulun Eteläisen alueella. Innovaatiotoimijoiden verkosto muodostuu alueen yrityksistä, elinkeino- ja kehittäjätoimijoista, yritysjärjestöistä ja Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen organisaatioista.

Kerttu Saalasti Instituutin kansainvälinen toiminta on laajentunut merkittävästi. Kansainvälinen yhteistyö sisältää toiminnan yhteisissä hankkeissa koordinoijana tai partnerina, tutkija- ja opettajavierailuja sekä tieteellistä julkaisutoimintaa. Ensisijaisesti tavoitteena on tehdä alueellisesti hyödyllistä kansainvälistä yhteistyötä.

Viimeksi päivitetty: 12.3.2019