Alueelliset innovaatiot

Kehittäminen, kansainvälisyys ja uudet avaukset

Tärkeimmät alueen kehittämisen toimenpiteet ovat osallistuminen alueen strategiatyöhön ja uusien avausten käynnistäminen yhdessä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Toimintamalleja kehitetään yritysten ja julkisen sektorin käyttöön. Näin vahvistetaan mikro- ja pk-yritysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin hankkeisiin.

Ydintehtävät:

  • edistää alueen yritysten ja kehittämisorganisaatioiden aktiivista osallistumista tutkimukseen ja TKI-hankkeisiin myös kansainvälisesti
  • vahvistaa alueellista yhteistyötä yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä
  • lisätä toiminta-alueen innovaatioympäristön kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja etsiä keinoja linkittää alueen innovaatioympäristö osaksi kansallista ja eurooppalaista innovaatiopolitiikkaa

 

Viimeksi päivitetty: 30.4.2018