Oulun Eteläisen instituutin nimeksi Kerttu Saalasti Instituutti

Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin nimi on vaihtunut Kerttu Saalasti Instituutiksi 1.1.2017 lukien. Nimenmuutoksella halutaan korostaa instituutin tutkimusprofiilin uudistamista sekä kunnioittaa ”Oulun yliopiston äidin” opetusministeri Kerttu Saalastin syntymän 110. juhlavuotta ja Suomen 100 -juhlavuotta.

Kerttu Saalasti Instituutin (KSI) tutkimustoiminnan painopisteenä on mikro - ja pk -yritysten kehittäminen pohjoisen harvaan asutuilla alueilla sekä mikroyritysten kasvun, tuotantoteknologioiden ja kansainvälistymisen edistäminen. KSI laajentaa kansainvälistä tutkimustoimintaansa, mikä palvelee entistä paremmin paikallisten yhteisöjen ja yritysten tarpeita. Instituutin alueellinen vaikuttavuus Oulun eteläisellä alueella säilyy näin vahvana.

”Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tuo Oulun yliopistoa lähemmäksi Pohjois-Suomen yrityksiä, koulutusorganisaatioita ja kuntia. Toteutamme yliopiston kolmatta tehtävää, jolloin tutkimuksen sovellettavuus alueen elinvoiman edistämiseksi on keskeistä. Olemme laajentaneet kansainvälistä tutkimusyhteistyötä viime vuosina. Arktisuus luo poikkeuksellisen tutkimusympäristön, jonka varaan on hyvä rakentaa tutkimusprofiiliamme kansainvälisenä tutkimusinstituuttina”, kertoo instituutin johtaja Ville Isoherranen.

Kerttu Saalastin nostaminen instituutin nimeksi sopii hyvin instituutin profiiliin, sillä Kerttu Saalasti korosti aikanaan voimakkaasti tieteellisen tutkimuksen ja yrittäjyyden merkitystä koko Pohjois-Suomen tulevaisuudelle. Hänen opetusministerikautensa suurin henkilökohtainen saavutus oli Oulun yliopiston perustaminen.

Viimeksi päivitetty: 5.1.2017