Johtaja Ville Isoherranen: Katsaus toimintaan

Vuosi 2017 alkoi instituutin kannalta erittäin hienoissa tunnelmissa – instituutin uudeksi nimeksi tuli Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Uuden nimen myötä Oulun yliopisto kunnioittaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta ja ministeri, opetusneuvos Kerttu Saalasti syntymän 110-vuotisjuhlavuotta.

Instituutti on toiminut jo 16 vuotta Oulun Eteläisen alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan selkeänä veturina, uusien kokeiluiden yritysläheisenä ja kansainvälisenä tutkimusinstituuttina. Työ jatkuu ja kehittyy. Kerttu Saalastin nimeä kantava tutkimusinstituutti toimii juurevasti alueella ja laajentaa kansainvälistä toimintaa. Uudistamme instituutin profiilia teiltä saamamme palautteen mukaisesti; tuomme alueelle lisää kansainvälistä osaamista ja mahdollistamme alueen yritysten entistä laajemman osallistumisen yliopistolliseen tutkimustoimintaan.

Instituutista on kasvanut vuosien mittaan menestystarina. Se ei olisi ollut mahdollista ilman useita tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ja vuorovaikusta sidosryhmiemme kanssa ja kauttanne kanavoitunutta laajaa tukea. Erityisesti Kerttu Saalasti säätiön panos ja alueen kuntien sitoutuminen on avainmenestystekijä. Jatkossa haluamme entistä paremmin palvella aluetta ja luoda edellytyksiä kuntien elinvoimalle ja yritystoiminnan kasvulle. Näemme tulevaisuuden valoisana. Oulun yliopisto on instituutin toiminnan kautta erittäin sitoutunut alueen pitkäaikaiseen kehittämiseen ja läsnäoloon.

Kerttu Saalasti on osa Oulun yliopiston historiaa; häntä voidaan sanoa yliopistomme äidiksi. Opetusministerinä hän edisti vahvasti Oulun yliopiston perustamista. Kerttu Saalasti oli Pohjois-Suomen asioiden vahva edistäjä ja toimija. Instituutti jatkaa tätä työtä alueiden kehittämisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tämä yliopiston kolmas tehtävä on instituutin toiminnan ytimessä. Sen toteuttamisessa yhteistyössä kumppaniemme kanssa on meille tärkeää.

Uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutkimukselle tuovat mm. nyt alkuvuonna käyttöön otettu metallin 3D tulostamiseen keskittyvä laboratorio (www.elmestudio.fi ) sekä määrätietoisesti rakentuva maanalainen tutkimus ja innovaatiokeskus CallioLab (www.calliolab.com ). Huippututkimus tarvitsee kilpailukykyisen infrastruktuurin, alustan, jolla tutkimus voi toimia ja innovaatiot syntyä, ja edelleen siirtyä ympäröivään yhteiskuntaan. Instituutin mikroyrittäjyyden tutkimus saanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksen, olemme laajentamassa toimintaamme Pohjois-Savoon ja Lappiin, ydinryhmätoiminta on esimerkki instituutin tutkimuksen menestyksestä.

Kansainvälinen yhteistyö on erityisesti osa instituutin toimintaa, laajat kv. tutkimusverkostot, joihin Oulun yliopiston tutkijat on haluttuja kumppaneita, ovat erittäin tärkeitä tulevaisuudelle, tutkimuksemme on huipputasoista ja voimme edelleen kehittää toimintaamme linkittymällä kansainväliseen huippututkimukseen. Lähimpiä alueita ovat pohjoiset arktiset alueet sekä Itämeren alue. Olemme tehneet myös uusia avauksia mm. Brasilian suuntaan.

Seuraavaksi meidän on määrätietoisesti panostettava tutkimustulosten julkaisemiseen kansainvälisessä tieteellisissä julkaisuissa. Vahva näkyvyys tiedeyhteisössä on meidän seuraava haasteemme. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää meiltä uudenlaista ajattelua ja kykyä uudistua. Osaamista ja tietoa meiltä tähän löytyy!

 

Ville Isoherranen,

tekniikan tohtori

Johtaja, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Viimeksi päivitetty: 13.3.2017