RFMedia-tutkimusyhteisön vuosiraportti 2016 ja hankeportfolio julkaistu

RFMedia-tutkimusyhteisön tarkoi­tuksena on taata yrityksiä tukevan tutkimustoiminnan ja osaamisen kehittyminen toiminta-alueellansa. Vuoden 2016 aikana RFMedia-tutkimusyh­teisön hankekanta uudistui ja vahvistui ja hankeportfolion hankkeissa on rahoittavina 100 yhteistyöyritystä. Lisäksi hankeyhteistyö­hön osallistuu lukuisa määrä muita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

RFMedia-tutkimusyhteisö kuten ICT-ala ylipäätään on verkottunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimusyhteisön arkipäivän kansainvälisyyttä kuvaa se, että hankkeista noin kolmasosa on kansainvälisiä yhteishankkeita ja muissakin hankkeissa on toteutettu kansainvälistä opiskelija- ja tutkijavaihtoa.

- Toiminnassa korostuvat erittäin vahva sovellettavuus, poikkitieteellisyys ja poikkitoimialaisuus. Osaamista hyödynnetään ICT-alan lisäksi yhä enenevässä määrin myös muilla toimialoilla, projektitutkija Jouni Tervonen Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista kertoo.

Yritysyhteistyön määrä kuvaa alueellista vaikuttavuutta ja teknologian siirtoa elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Osaamisen kehittymisen ja innovatiivisuuden kautta syntyvästä vaikuttavuudesta kertovat tutkimusyhteisön tieteelliset julkaisut.

RFMedia-tutkimusyhteisöön kuuluu tutkijoita Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista ja Centria ammattikorkeakoulusta.  Tutkimusryhmän painopistealueena on sekä teollinen että esineiden internet hyödyntäen erityisesti data-analytiikkaa.

 

RFMedia-tutkimusyhteisön vuosiraportti on liitteenä.

 

Viimeksi päivitetty: 29.3.2017