Kansainvälistä tunnustusta mikroyrittäjyyden tutkijoille

Sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvuvaiheita käsittelevä tutkimus palkittiin Puolassa järjestetyn kansainvälisen konferenssin parhaana tieteellisenä julkaisuna. Kirjoittajina olivat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE:n tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja Matti Muhos ja tutkija Martti Saarela.

 

-Sotealan yritysten ei ole tarvinnut tähän asti kiinnittää erityistä huomiota asiakashankintaan, koska pääosa asiakkaista on tullut julkisen sektorin ohjaamina ja maksamina. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin suomalaisen sote-alan erityispiirteinä, että toiminta ei useinkaan johda nopeaan kasvuun eikä alan yrityksiin ole palkattu ulkopuolista johtajaa, Anna-Mari Simunaniemi kertoo tutkimuksen havainnoista.

-Sote-yrittäjän identiteettiin sisältyy halu osallistua käytännön työhön asiakkaiden kanssa. Yrittäjästä muodostuu yrityksen kasvun pullonkaula, mikäli yrityksen johtamista, kehittämistä ja toiminnan suunnitelua ei resurssoida riittävästi, Simunaniemi toteaa.

-Sote- ja maakuntauudistuksessa avautuvat markkinat tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia niille pienillekin yrityksille, joilla on valmius ja tahto kehittää toimintaansa. SoteYBoost-hankkeessa tehty tutkimus antaa sisältöä sote-alan yritysten valmentamiseen.

 

Management, Knowledge and Learning & Technology, Innovation and Industrial Management (ML&TIIM) –konferenssissa oli esillä useita Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE:n tutkimusaiheita.

-Palkitun työn lisäksi esittelimme mikroyritysten varhaisia kasvuvaiheita käsittelevää tutkimusta. Nostimme esille havaintoja digitaalisten työkalujen käytöstä aloittavissa mikroyrityksissä sekä digitaalisten markkinointikeinojen hyödyntämisestä mikroyritysten asiakassuhteiden luomisessa. Kerroimme digitaalisia terveyspalveluja tarjoavien startup-yritysten kriittisistä kasvuvaiheista. Lisäksi yhden tutkimusjulkaisun teemana oli yrittäjyyskasvatuksen keskeiset elementit, Matti Muhos tiivistää tutkimusryhmänsä julkaisujen esittelyt.

 

Mikroyrittäjyyden tutkimuksen lisäksi konferenssissa esiteltiin yliopistojen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja EU:n rahoituksen käyttöön liittyvä tapaustutkimus. Rakennerahastovarojen käyttö alueiden kehittämisessä on osa Euroopan unionin koheesiopolitiikan toteutusta. Harvaan asutuilla alueilla yliopistojen merkitys aluekehittämisessä on keskeinen.

-Tapaustutkimuksessa perehdyttiin Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vaikuttavuuteen läheisten sidosryhmien näkökulmasta, kehityspäällikköä Eija-Riitta Niinikoski kertoo.

- Yliopiston merkitys nähtiin erityisesti tiedon tuottajana, yhteistyökumppanina, innovaatioympäristön jäsenenä sekä alueenkehittäjänä. Instituutti on lähentänyt yliopistoa ja yrittäjiä, helpottanut osallistumista yhteisiin kehittämisprojekteihin ja nostanut alueen osaamistasoa.

Viimeksi päivitetty: 23.5.2017