Tutkimusseminaarista lisää työhyvinvointia

Mielekäs työ on työhyvinvoinnin pohja

- Tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja julkaisemisen kehä kuvaa yliopistossa toimivan tutkijan työn keskeistä sisältöä, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Ville Isoherranen totesi instituutin vuosittaisen tutkimusseminaarin avauksessa ja muistutti, että yliopiston yhteiskunnallisen tehtävän näkökulmasta tutkimuksen tulee tukea toimintaympäristön elinvoimaisuuden kehittämistä.

- Kaupungille on erittäin tärkeää, että yliopisto toimii alueella niin yritysten kuin muidenkin toimijoiden kanssa yhteistyössä, Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu korosti yhteistyön merkitystä. Hän kiitti omassa puheenvuorossaan tutkijoita hyvin tehdystä työstä.

Tutkimusseminaarissa viimeaikaisia tutkimustuloksia ja julkaisuja esittelivät tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi ja projektitutkja Martti Saarela Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE:stä, projektitutkija Markku Keskitalo ja väitöskirjaansa viimeistelevä Antti Järvenpää Tulevaisuuden tuotantoteknologioiden tutkimusryhmä FMT:stä sekä projektitutkija Jari Joutsenvaara aluekehittämiseen liittyvästä maanalaisen fysiikan tutkimuksesta.

- Keskusteluista jäi mieleen erityisesti tutkimusryhmien välisen yhteistyön ideointi. Tutkimuksellisia rajapintoja on löydettävissä myös toisistaan etäällä olevien tutkimusalojen väliltä. Seminaari osoitti hyvin sen, kuinka monimuotoista ja moniulotteista instituutin toiminta on, projektitutkija Harri Jokela kertoi tilaisuuden annista.

- Tutkimusseminaarin anti ja keskustelut vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä, ja sitä kautta lisäävät työhyvinvointia. Instituutin johtaja nosti esille tärkeän asian. Mielenkiintoista työtä tehtäessä on pidettävä huoli, että aikaa jää muullekin elämälle, levolle ja palautumiselle, projektisihteeri Eija Korjonen lisäsi.

Tutkimusseminaari ja sen jälkeinen keilaus olivat osa yliopiston työhyvinvointiviikon tapahtumia.

 

Aktiivisen julkaisijan palkinto Antti Järvenpäälle

- Otamme käyttöön aktiiviselle julkaisijalle vuosittain myönnettävän palkinnon. Sen saa tutkija, joka on vuonna 2016 osallistunut viiden referee-arvioidun julkaisun kirjoittamiseen ja jolta on tänä vuonna odotettavissa lähes kaksinkertainen määrä julkaisuja, Isoherranen kertoi antaessaan palkinnon Antti Järvenpäälle 12.10.2017 järjestetyssä tilaisuudessa.                                   

Viimeksi päivitetty: 13.10.2017