University of Oulu, 2016

Tutkimusta arktisella asenteella

Mitä mahtaa tarkoittaa arktisen alueen mikroenergia? Elokuussa käynnistyi kansainvälinen projekti Micro Combined Heat and Power System for Households (H-CHP), jonka tavoitteena on tarjota ratkaisu sähkön saannille syrjäisillä alueilla, joissa rakennuksien lämmitykseen käytetään jo omavaraisesti saatavilla olevia biopolttoaineita kuten puuta, pellettiä, turvetta tai haketta. Suomesta hankeen toteuttamiseen osallistuu Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä ja Oulun ammattikorkeakoulu. Kansainvälisten hankkeiden koordinointiosaamisen lisäksi tutkimusryhmämme tuo hankkeeseen suunnittelu- ja valmistusosaamista, ammattikorkeakoulu puolestaan bioenergia- ja testausosaamista. Tutkimuskonsortioon kuuluu suomalaisten lisäksi energia-alan tutkimus- ja kehitysorganisaatioita sekä pk-yrityksiä Skotlannista, Irlannista, Ruotsista ja Islannista.

Luulajan teknillisen yliopiston ja Tromssan yliopiston kanssa meillä on käynnissä metallien 3D-tulostamiseen liittyvä hanke. Sen tärkein tavoite on lisätä tuotannollisten pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ottamalla käyttöön 3D-tulostus uutena valmistustekniikkana erityisesti metalliosien tuotannossa. Hanke pohjautuu tutkimusryhmämme metallien 3D-tulostusosaamiseen ja ryhmän käytössä olevan, Nivalan ELME Studioon sijoitetun, uuden metallitulostuslaitteen hyödyntämiseen. Kolmen arktisen yliopiston lisäksi hankkeeseen osallistuu 15 pohjoisen alueella toimivaa yritystä, joista valtaosa on pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Pohjoinen ohjelma ja Euroopan aluekehitysrahaston Northern Periphery and Arctic 2020 –ohjelma rahoittavat näitä Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) –tutkimusryhmän johtamia hankkeita.

Positiivisia jälkiä ympäristöön

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä tähtää siihen, että korkean kustannustason alueilla löydetään keinoja vahvistaa tuotannollista toimintaa. Yhdessä yritysten kanssa luomme uusia tapoja toimia ja edistämme tutkimuksen ja innovaatioiden avulla valmistavan teollisuuden menestymisen mahdollisuuksia. Vuosittaisista työpajapäivistä on muodostunut ammattilaisten ja tutkijoiden kohtaamispaikka, osaamisen siirtämisen areena.

Kari Mäntyjärvi, tutkimusjohtaja

Viimeksi päivitetty: 17.10.2017