Projektit

 

Innovative Learning Approaches for Implementation of Lean Thinking to Enhance Office and Knowledge Work Productivity (ILA-LEAN)

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on mukana kansainvälisessä konsortiossa, jonka tavoitteena on kehittää didaktista materiaalia, jonka avulla edistetään LEAN-ajattelun hyödyntämistä työpaikoilla. Monet yritykset ovat tietoisia LEAN:ista, mutta sitä hyödynnetään tavallisesti vain tuotannollisessa toiminnassa. Monissa yrityksissä on havahduttu siihen, että muillakin toiminnan sektoreilla on paljon turhaa, mikä vie aikaa ja resursseja. Näiden tunnistaminen ja poistaminen lisää tuottavuutta.

ILA-LEAN projektissa luodaan opintomateriaalia ja didaktinen peli toimisto- ja tietotyön LEAN-osaamisen edistämiseksi. ERASMUS+ rahoitteinen projekti alkoi lokakuussa 2016 ja kestää syyskuuhun 2018. Hankkeessa on mukana viisi eurooppalaista maata.

Oulun yliopiston lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluvat Rzeszowin tekninen yliopisto Puolasta, Stavangerin yliopisto Norjasta, Minhon yliopisto Portugalista ja Centoform srl Italiasta. Yrityspartnereina ovat Latino group, Salte as ja Restol.

Lisää hankkeesta

 

Teollisuuden internet liiketoiminnan tukena (TILT)

Teollinen internet tarkoittaa anturi- ja tietoliikenneteknologioiden sekä tiedon analysointimenetelmien hyödyntämistä teollisuudessa ja palveluissa. Se mahdollistaa yritysten tuottavuuden parantamisen sensori- ja tietoverkkojen avulla sekä uuden liiketoiminnan synnyttämisen. Kerätyn sensoridatan analysointi mahdollistaa uudet ansaintamallit sekä eri tuotantoprosessien yhdistämisen.

Projektin tavoitteet:

 • Yhdistää ICT-asiantuntemusta teollisuusjärjestelmien osaamiseen
 • Rakentaa yritysverkostoja, jotka toimivat digitalisoituvan liiketoiminnan tukena
 • Vahvistaa alueen yritysten, tutkimuslaitosten ja toimijoiden kilpailukykyä

TILT-hanke on Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishanke. Hankkeeseen osallistuvat alueella toimivat eri alojen yritykset oppivat ymmärtämään kohteena olevia teknologioita paremmin ja näkemään niiden edut pilottiympäristöissä tehtävien kokeilujen kautta.

 

 

Päättyneitä projekteja

 

Tuotannollisen toiminnan esiselvitys Oulun Eteläisessä (TUTOES)

Suomalaisissa pk-yrityksissä on kasvava tarve tuotannollisen toiminnan johtamisen päivittämiseen kansainväliselle tasolle. Tähän tarvitaan kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa ja koulutusta. Yritysten toiminnallista erinomaisuutta, kustannustehokkuutta sekä kasvua ja kansainvälistymistä voidaan tukea tuottamalla ja tarjoamalla niiden kontekstiin sopivaa tietoa sekä tarjoamalla yrittäjälle valmennusta.

Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä –hankkeen tavoitteena on

 1. Vertailukelpoisen tiedon mahdollistaminen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista
 2. Luotettavan kokonaiskäsityksen muodostaminen alueen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.
 3. Pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen kehittäminen.
 4. Yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön vahvistaminen.

Esiselvityshankkeen toimenpiteinä

 • Kehitetään pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen maturiteettimalli ja sitä kuvaava mittaristo.
 • Tehdään OE-alueen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen analyysi otannan perusteella.
 • Suunnitellaan valmennusohjelma pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen kehittämiseksi.
 • Osallistetaan korkeakouluopiskelijat opintojen aikana yhteistyöhön yritysten kanssa.

Esiselvityshankkeen raportti valmistuu elokuussa 2016. Kypsyysmalliin ja sen pohjalta luotuun työkaluun voi tutustua Minna Kärkkäisen diplomityön avulla. TUTOES-hankkeen osatotetuttajana on Centria-ammattikorkeakoulu.


Rakennustuoteteollisuuden nykytilakartoitus ja kehittämissuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja Keski-Pohjanmaalla tehtiin kartoitus rakennustuoteteollisuuden nykytilasta ja luotiin laajana yhteistyönä kehittämissuunnitelma, tiekartta 2025. Nykytilakartoituksen yhdeksi haasteeksi tunnistettiin jo alussa se, että rakennustuotteita valmistetaan monilla eri teollisuudenaloilla, eikä sitä tilastoida millään yksittäisellä toimialaluokalla. Rakennustuoteteollisuuden toimijoista löytyy mm. puutuoteteollisuuden, betoniteollisuuden, metalliteollisuuden, pientaloteollisuuden ja erilaisten rakennusmateriaalivalmistajien edustajia.

Rakennustuoteteollisuuden kehittämisen tiekartta 2025 valmistui keväällä 2016. Projektia hallinnoi Centria‐ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajina ovat toimineet Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä.

Viimeksi päivitetty: 18.1.2018