MicroENTRE projektit


Mikroyritysten kasvualusta (MikroYK)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Toiminta-aika: 1.1.2015-31.7.2018

Tavoitteet

 1. Mikroyrityksiä koskevan luotettavan tiedon tuottaminen ja levittäminen
 2. Mikroyrityksiä osallistavan toimintamallin rakentaminen
 3. Mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävien toimintamallien tutkimus, kokeilut ja käyttöönotto
 4. Mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksen perustaminen

Hankkeeseen on sitoutunut yli 60 yritystä, jotka osaltaan rahoittavat toimintaa.

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, +358400 407 59


www.microentre.fi

http://www.oulu.fi/ksi/node/31386

 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk)

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Toiminta-aika: 1.1.2015-30.4.2018, sama korjaus englanninkieliselle sivulle

Tavoitteet

 1. Muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta
 2. Laatia yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle
 3. Sovittaa yhteiset linjaukset oppilaitosten käytännön toteutuksiin
 4. Perustaa yhteinen materiaalipankki yrittäjyyskasvatuksen hyvien mallien ja käytänteiden jakamiseen
 5. Vahvistaa ja monipuolistaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista, käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja
 6. Varmistaa yrittäjyyskasvatuksen tukitoimintojen jatkuvuus

Yhteisen maakunnallisen kehittämistyön kautta opiskelijoille muodostuu polku työelämään, jossa yrittäjyys näyttäytyy potentiaalisena uravaihtoehtona.

Hankkeen osatoteuttajat: Oulun yliopiston Martti Ahtisaari instituutti ja Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki ja Pyhäjoen kunta.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Leena Eskola, leena.eskola@oulu.fi, 040 090 6103
http://www.minunpolkuni.fi/
http://pohjois-pohjanmaa.yes-keskus.fi/tutustu-hankkeeseen/
https://www.facebook.com/groups/950103941718685/

 

SoteYBoost- sote-yrittäjän boosteri (SoteYBoost)

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä
Toiminta-aika: 1.4.2015-31.5.2018

Tavoitteet

 1. Sote-yritysten kasvun erityispiirteiden avaaminen ja valmennusohjelman laatiminen (vastuutaho: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti)
 2. Sote-yritysten palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen työhyvinvointi huomioiden (vastuutaho: OAMK)
 3. Sote-yritysten digitaalisen median valmennukset ja sähköisten järjestelmien käytön lisääminen (vastuutaho: OAMK)

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, 050 466 2832

Lisää hankkeesta: http://soteyboost.blogspot.fi/

 

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work)

Päärahoittaja: Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)
Hankkeen hallinnoija: Työterveyslaitos, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitos sekä Tampereen ja Kölnin yliopistot
Toiminta-aika: 1.4.2016-31.3.2019

Tavoitteena on tuottaa tutkimusnäyttöperusteiset ohjeet työpaikkaterveyden edistämiseen. Erityisenä teemana on pienyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistäminen. Suostuttelevat teknologiat tarjoavat myös uuden mahdollisuuden. Kehitämme ja vertaamme teknologiaintervention vaikutuksia mm. ohjaukseen erityisesti mikroyrittäjien työpaikkaterveyden edistämisen vertailututkimuksessa. Arvioimista varten tutkimme pienyrityksille sopivia taloudellisia vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, 050 466 2832 ja tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590

Lisää hankkeesta: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/promoatwork/Sivut/default.aspx

 

OK#Kasvuverkosto. Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulunkaaren kuntayhtymä, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toiminta-aika: 1.8.2016 - 30.6.2019

Tavoitteet

 1. Yritysohjautuvan kasvu- ja vientikokeiluverkoston rakentaminen
 2. Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun edistämisen nopeat kokeilut
 3. Toteuttaa kustannustehokkaita vientikokeiluja
 4. Kaupallistamis-, kasvu- ja vientiavaukset sekä kokemusten ja onnistumisten levittäminen

Hankkeeseen on sitoutunut 50 yritystä, jotka osaltaan rahoittavat toteutusta.

Yhteyshenkilö: projektitutkija Martti Saarela, martti.saarela@oulu.fi, 040 559 6996

 

Business Model Innovation and Internationalization of Process Industry SMEs (ProcessSME)

Päärahoittaja: Interreg Pohjoinen
Hankkeen hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE sekä Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Luleå Tekniska Universitet, ndustriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB,   Norut Narvik ja Forskningsparken i Narvik AS

Toiminta-aika: 1.9.2016 - 31.8.2019

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on parantaa kilpailukykyä pk-yrityksissä, joiden asiakkaina on prosessi-, kaivos-, energia-, öljy- tai kaasuteollisuuden yrityksiä auttamalla heitä löytämään uusia asiakastarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämään uusia liiketoimintamalleja, rakentamaan eurooppalaisia kumppanuuksia, hakemaan EU-tason rahoitusta ja edelleen kehittää pk-yritysten tuotteita ja palveluja. Tavoitteen saavuttamiseksi konsortio toimii Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa yhteistyössä noin 80 pk-yrityksen kanssa.

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala, kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi, 050 576 5764 ja tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590

Lisää hankkeesta: http://process-sme.eu/

 

MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja –toimijuuden edistäminen

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, KTK. Osatoteuttajina Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä
Toiminta-aika: 1.4.2017-31.12.2019

Tavoitteet

 • Kehittää uusi toimintamalli edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa tukemalla yrittäjyyden varhaista vaihetta. Keskiössä ovat opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättäminen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen.
 • Vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä korkeakoulusektorilla tuomalla yrittäjyystaitojen kouluttamiseen liittyviä sisältöjä
 • Jalkauttaa Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa 2016-2020 korkeakoulusektorille.

Yhteyshenkilö: projektitutkija Leena Eskola, leena.eskola@oulu.fi, 040 090 6103
Lisää hankkeesta: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20954

 

Pohjois-Savon mikroyritykset kasvuun (#MikroGrow)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Savon liiton kautta, sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Hankkeen hallinnoija: Kehittämisyhtiö SavoGrow Oy. Osatoteuttajina Iisalmen kaupunki, Kuopion kaupunki/Yrityspalvelu, Navitas Kehitys Oy ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä.
Toiminta-aika: 1.4.2017-31.12.2019

Tavoitteet

 • Päätavoite on koota Pohjois-Savon alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto 120 yritykselle. Osallistujayrityksiä pyritään saamaan mukaan tasaisesti kaikkien alueiden kesken (30+30+30+30 yritystä/alue: Ylä-Savo, Kuopio, Varkaus, SavoGrow -toiminta-alue).
 • Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun edistämisen nopeat kokeilut.
 • Kustannustehokkaat vientikokeilut.
 • Kokemusten ja onnistumisten levittäminen.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Laura Vänskä, laura.vanska@savogrow.fi, 0207 464 656
Lisää hankkeesta: www.savogrow.fi/mikrogrow

 

Luovat ratkaisut

Päärahoittaja: ESR- ja valtion rahoitus
Hankkeen hallinnoija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Osatoteuttajat: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Kärsämäen kunta sekä Raahen seutukunta/kehittämiskeskus
Toimintakausi 1.8.2017 – 31.7.2019

Luovat ratkaisut -hanke toteuttaa luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle koulutuskokonaisuuden, joka edistää kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Koulutusteemoja ovat mm.

 1. Palvelun ja tuotteen kaupallistaminen
 2. Liiketoiminnan kehittäminen ja rahoituksen suunnittelu
 3. Kokeileva liiketoiminta
 4. Ketterät kasvustrategiat ja kasvun hallinta
 5. Uuden kasvun mahdollisuus eri alojen rajapinnoilla
 6. Kansainvälinen liiketoiminta pienten yritysten mahdollisuutena
 7. Viestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Koulutuksien sisältöjä sovelletaan välittömästi kokeiluina osallistujayrityksissä. Kokeilut tehdään yhteiskehittämisenä, jossa vähintään kaksi yritystä toimii projektihenkilön kanssa. Koulutuksiin voi osallistua myös virtuaalisesti.

Yrityksen osallistumismaksu hankkeelle on 110 €.

Yhteyshenkilö: projektitutkija Heli Kurikkala, 040-8261444, heli.kurikkala@oulu.fi ja projektipäällikkö Tuomas Anttila, 044-4457007, tuomas.anttila@nihak.fi

 

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Lapin liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Lapin yliopisto, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Kemin Digipolis Oy
Toiminta-aika: 1.11.-31.10.2019

Tavoitteet

 1. Yrityslähtöisen kasvuverkoston rakentaminen
 2. Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun nopeat kokeilut.
 3. Mikroyritysten kustannustehokkaat vientikokeilut.
 4. Kaupallistamis-, kasvu- ja vientiavaukset sekä onnistumisten levittäminen.
 5. Uuden tiedon tuottaminen mikroyritysten toiminnasta ja uuden tiedon välittäminen kasvuverkoston toimijoille.

Hankkeeseen on sitoutunut 50 yritystä Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueilta.

Yhteyshenkilö: projektitutkija/asiantuntija Kati Vehmas, kati.vehmas@oulu.fi, p. 050 4127456

 

Energiakaivos

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Geologian tutkimuskeskus (GTK), osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE
Toiminta-aika: 1.9.2017-31.8.2019

Tavoitteet

 1. Onko syvällä kiteisestä kallioperässä oleva lämpö talteen otettavissa veteen siten, että saadaan merkittävä energiavuo?
 2. Millä keinoin lämpövuo on hyödynnettävissä kun määrittävinä tekijöinä ovat toisaalta taloudellinen kannattavuus ja toisaalta saavutettava vähähiilisyys?
 3. Mitä uusia tekniikoita, paikallisia sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia tähän tutkimusaiheeseen voi liittyä?

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi, katariina.ala-rami@oulu.fi,  p. 050 350 9471  ja  erikoistutkija Lasse Ahonen, lasse.ahonen@gtk.fi, p. 0295032522

Lisää hankkeesta:  https://callio.info/fi/       

 

Sales is a King -hanke

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.
Hankkeen hallinnoija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry,

osatoteuttajana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus, sekä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Raahen kaupunki (Raahen seudun yrityspalvelut) ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Toiminta-aika: 2/2018 – 12/2020

Hankkeen tavoitteena on arvioida ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yritysten kaupallista osaamista ja myynnillistä kokonaisymmärrystä. Hankkeessa toteutetaan myyntiin liittyviä työpajoja osallistuvien yritysten myyntivetureille, myyjille ja koko henkilöstölle. Lisäksi hankkeessa luodaan uudenlaisia yhteistyömuotoja yritysten, yrityskehitystahojen ja alueen oppilaitosten kesken.

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Mirja Väänänen, mirja.vaananen@oulu.fi, +358 40 832 1003

www.microentre.fi

 

 

Energiakaivos

                                                                                                    

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.9.2018