Tutkimusalue

FMT-ryhmän tutkimus hyödyntää tekniikan alan monia osa-alueita materiaalitekniikasta valmistustekniikkaan. FMT-ryhmä pyrkii tuomaan materiaalien hyvät ominaisuudet kustannustehokkaasti lopputuotteeseen saakka.

 

Tutkimuskohteina ovat mm. materiaalien karakterisointi ja räätälöinti, jolloin materiaalille voidaan suorittaa esimerkiksi erikoislämpökäsittelyjä induktion tai laserin avulla. Materiaalille voidaan myös suorittaa erilaisia pintakäsittelyjä ja mekaanista muovausta, kuten kylmämuovausta. Karakterisoinnin avulla materiaalista voidaan määrittää mm. staattinen ja syklinen lujuus, mikrorakenne, hitsattavuus ja muovattavuus.

 

Ryhmällä on myös vahva osaaminen eri työvaiheiden ja koneenosien suunnittelusta ja simuloinnista (kevyet ja kestävät rakenteet), sekä konepajaosaamisen hyödyntämisestä. Ryhmän laboratorio ja laitekanta mahdollistavat myös muovin ja metallin ainetta lisäävän valmistuksen, materiaalin hitsauksen sekä kustannustehokkaan tuotantoautomaation prototypoinnin.

Viimeksi päivitetty: 9.10.2019