Rural Generations on the Move. Cultural History of Rural Youth, 1950–2020

Micro Combined Heat and Power System for Households

H-CHP

Projektin kuvaus

H-CHP -projekti on FMT -tutkimusryhmän vetämä kansainvälinen projekti. Sen rahoitus on Euroopan Unionin ylläpitämältä Interregin Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) -ohjelmalta. Koko hankkeen rahoitus on lähes 2 miljoonaa euroa.
Hankkeen tavoitteena on edistää ns. yhdistettyjen lämpö- ja sähköjärjestelmien (Combined Heat and Power, eli CHP) käyttöönottoa harvaan asutetuilla pohjoisilla alueilla. Hankkeessa käytettävät järjestelmät hyödyntävät uusiutuvaa biomassaa polttoaineena. Laitteen avulla tätä polttoainetta muunnetaan sekä lämmöksi että sähköksi yhtäaikaisesti.
Euroopan pohjoisimmat alueet ovat täynnä erilaisia luonnonvaroja, mutta samalla niiden ilmasto tekee alueesta ankaramman muuhun Eurooppaan verrattuna. Tämä luo alueen asukkaille suuremman energiatarpeen. Luonnonvaroja on yritetty hyödyntää eri keinoin eriävillä tuloksilla, mikä on johtanut energiaköyhyteen ja kalliisiin sähkökustannuksiin alueella. Projektin tarkoituksena on luoda ratkaisu tähän energiaköyhyteen luomalla paikallisia luonnonvaroja hyödyntäviä CHP-järjestelmiä tuottamaan lämpöä ja sähköä harvaan asutettujen pohjoisien alueiden talouksille.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Oulun ammattikorkeakoulu, Luulajan teknillinen yliopisto, Islannin yliopisto, University of the Highlands and Islands Lews Castle College, Tigghean Innse Gall ja Energy Action