University of Oulu, 2016

Projektit (REx)

Projektit (REx)

Alueellisen erinomaisuuden tutkimusryhmä työskentelee perus- ja soveltavaan tutkimukseen sekä kehittämisen painottuvissa hankkeissa paikallis- ja maakuntatasolla, Suomessa ja Euroopan mittakaavassa. Ryhmä toimii monitieteisessä yhteistyöprojekteissa johtovastuussa ja kumppanina kotimaisissa sekä kansainvälissä konsortiossa. Monitieteisen ryhmän tutkijoilla on laaja kokemus hanketyöstä eri sidosryhmien ja rahoittajien kanssa, kuten Suomen akatemia (SA), Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), European Science Foundation (ESF), SITRA, TEKES/Business Finland, EAKR, Interreg Europe, Interreg Baltic Sea Region, European Spatial Planning Observation Network (ESPON), Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä useat muut tutkimusta tukevat säätiöt.

Building Regional Resilience to Industrial Structural Change (FOUNDATION)

Tavoitteena on tuottaa eurooppalaisten rakennemuutosalueiden yritysten kilpailukykyä tukevia uusia ratkaisuja. Monikansallinen hanke pyrkii vahvistamaan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä rakennemuutosalueilla kehittämällä aluepolitiikan välineitä ja alueellista selviytymiskyvykkyyttä eli resilienssiä.  Oulun yliopisto toimii yhdessä ja Pohjois-Pohjanmaan liiton valtuutuksella kehittäen rakennerahasto-ohjelmia huomioimaan pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet, ja näin vahvistamaan yritysten kilpailukykyä alueellisista vahvuuksista lähtien. Lue lisää hankeen verkkosivuilta.

Rahoittaja: Interreg Europe. Nelivuotinen projekti alkoi 1.8.2019. Projektin kokonaisbudjetti on 1,86 M€.

Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN)

The project aims to make the underground laboratories in the Baltic Sea region more accessible for innovation, business development and science by improving the information about the underground laboratories, the operation, user experiences and safety.The BSUIN consortium has 14 members from eight Baltic Sea countries. Six underground labs are looking for new collaboration in the project. BSUIN is EU funded by Interreg Baltic Sea funding cooperation. Read more from the project web page.

New processes of the circular economy in water and wastewater treatment (WaterPro)

There is growing need to find cost-effective methods to purify wastewaters, utilize industrial waste materials and recover valuable materials from wastewaters. The aim of the WaterPro project is to look for functional solution to combine these three objectives in a cost-efficient way that enables new business to companies. Read more from the project web page.

Globaaliruokasavutettavuus

Globaaliruokasaavutettavuutta tutkitaan yhteistyössä Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön kanssa. Lue lisää hankeen verkkosivuilta.