Water Pro

WaterPro-New processes of the circular economy in water and wastewater treatment

WaterPro

Projektin kuvaus

Teollisuuden jätemateriaalien hyödyntämiseen etsitään aktiivisesti ratkaisuja ja toisaalta jätevesien puhdistaminen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla on suuren kiinnostuksen kohteena. Lisäksi arvokkaiden aineiden, kuten ravinteiden kierrätykseen etsitään toimivaa ratkaisua. WaterPro-projektin tavoitteena on löytää käytännöllisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat uuden yritystoiminnan.Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvoaineiden talteenotosta jätevesistä, eri teknologioiden yhteensopivuudesta, jätemateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa ja kestävien prosessien suunnittelusta. Projektin tulokset johtavat osaltaan entistä kestävämpään materiaalien hyödyntämiseen, taloudellisiin vedenpuhdistusratkaisuihin, suomalaisen osaamisen arvostukseen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen hankkeeseen osallistuvien maakuntien alueella.

 

Alustavat tutkimustulokset geopolymeerien mahdollisuuksista metallien poistossa kaivosten läheisyydessä sijaitsevien järvien sedimenteistä ovat olleet lupaavia. Lue aiheesta tarkemmin (Kutuniva, J., et al., Journal of Environmental Chemical Engineering, Geopolymers as active capping materials for in situ remediation of metal (loid)-contaminated lake sediments, 7, 2019). Kokeita on jatkettu kenttäkokeilla ja niistä ollaan kirjoittamassa tuloksia parasta aikaa.