ProcessSME-Business Model Innovation and Internationalization of Process Industry SMEs

ProcessSME

Projektin kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on parantaa kilpailukykyä pk-yrityksissä, joiden asiakkaina on prosessi-, kaivos-, energia-, öljy- tai kaasuteollisuuden yrityksiä auttamalla heitä löytämään uusia asiakastarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämään uusia liiketoimintamalleja, rakentamaan eurooppalaisia kumppanuuksia, hakemaan EU-tason rahoitusta ja edelleen kehittää pk-yritysten tuotteita ja palveluja. Tavoitteen saavuttamiseksi konsortio toimii Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa yhteistyössä noin kahdeksankymmenen pk-yrityksen kanssa.

Lue hankkeesta lisää tästä

Projektin koordinaattori

Lapin ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Luleå Tekniska Universitet, Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB,   Norut Narvik ja Forskningsparken i Narvik AS