Lapin mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluverkosto

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto

Projektin kuvaus

Hankkeen lopputuloksena on yrityslähtöisen kasvuverkon luominen Lappiin nopeilla ja kustannustehokkailla kokeiluilla, joilla pyritään parantamaan mikroyritysten kasvua ja toimimaan vienninavauksina. Keskeistä hankkeessa on myös tieteellisen tiedon tuottaminen verkostolle ja tiedon välittäminen sen uusille jäsenille. Viisikymmentä yritystä Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueilta ovat sitoutuneet hankkeeseen.

Projektin koordinaattori

Lapin yliopisto

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Kemin Digipolis Oy