TotYK-Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnalistaminen

TotYK

Projektin kuvaus

Hankkeessa on tavoitteena toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa ja siten varmistaa tavoitteellisempi ja täsmällisempi aiemmassa PoPYk (yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla) hankkeessa laaditun strategian jalkauttaminen koulutusorganisaatioissa. Yhteinen hanke on selkeä jatkumo edellisessä hankkeessa alkaneelle yhteistoiminnalle. Yhdessä toimiminen strategian jalkauttamiseksi kokoaa eri kouluasteet ja näin varmistuu yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku, joka näyttäytyy konkreettisena vaihtoehtona oppijoille. Oulun yliopisto tuottaa hankkeessa uutta tutkimustietoa yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen tähtäävien opintojen merkityksestä opiskelijoiden yrittäjyyshalukkuuteen. Hanke lisää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välille ja tuo käyttöön malleja jotka ovat helposti monistettavissa.

Lue lisää yrittäjyyskasvatuksesta tästä

Projektin koordinaattori

Centria Ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK, Raahen koulutuskuntayhtymä, Kuusamon kaupunki