MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja –toimijuuden edistäminen

MindBusiness

Projektin kuvaus

MindBusinees kehittää uuden toimintamallin edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa tukemalla yrittäjyyden varhaista vaihetta. Keskiössä ovat opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättäminen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen. Hanke koulutuksen ja työelämän yhteistyötä korkeakoulusektorilla tuomalla yrittäjyystaitojen kouluttamiseen liittyviä sisältöjä. MindBusiness jalkauttaa Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa 2016-2020 korkeakoulusektorille.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kerttu Saaalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE