Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta

HYBRIDI

Projektin kuvaus

FMT -tutkimusryhmän vetämässä HYBRIDI -hankkeessa tutkitaan erilaisten tuotantotekniikoiden soveltuvuutta 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin, käytettävyyden parantamiseen sekä räätälöityjen ominaisuuksien tuottamiseen hyödyntämällä Nivalan ELME Studion laiteympäristöä. Tavoitteena on luoda Nivalaan tehokkaasti 3D-tulostusta ja muita tuotantoteknologioita yhdistävä tuotanto- ja tutkimusympäristö, missä erilaisten valmistustekniikoiden vahvuudet integroidaan osaksi ainetta lisäävää valmistusprosessia.
Hankkeessa kehitetään 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyä siten, että valmiissa kappaleessa kohtaavat keveys, lujuus ja muut toivotut ominaisuudet mahdollisimman hyvin käyttötarkoitusta ajatellen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimivia prosesseja ja käytäntöjä mm. laseravusteisiin 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin tekemällä koesarjoja mm. laserkarkaisuun, -pinnoitukseen ja lämpökäsittelyihin liittyen.
Tuloksena saavutetaan tutkittua tietoa ja osaamista eri tuotantoteknologioiden integroimisesta ainetta lisäävällä valmistusmenetelmällä tuotettujen kappaleiden valmistukseen, mikä vahvistaa tutkimus- ja tuotantoympäristön kykyä palvella alueen yrityksiä uusimmilla ja kilpailukykyisillä tuotantoteknisillä ratkaisuilla.
Hankkeen kesto on kolme vuotta. Hankkeessa ovat myös mukana Nivalan kaupunki ja NIHAK. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Nivalan kaupunki, NIHAK ry, Mecapinta Oy, Mecaplan Oy, Senop Oy, Sievi-Tools Oy ja Suunto Oy.