Tehokkaat rakenteet

TeRa

Projektin kuvaus

Tehokkaat rakenteet (TeRa) -hankkeessa pyritään edistämään yhteiskunnan vähähiilisyyden vaatimuksia rakenteiden materiaali-, energia- ja päästötehokkuuden kautta. Tehokkaiden rakenteiden suunnittelun ja valmistuksen kehittäminen johtaa kustannustehokkaampiin tuotteisiin, mikä mahdollistaa kilpailukykyiset valmistuskustannukset vähäisellä hiilijalanjäljellä. Hankkeessa kehitetään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaiden rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä.
Tehokkaat rakenteet hankkeen lähtökohtana on Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia ja hankkeen tukirankana on vankka erikoisteräs-osaaminen sekä teräs- ja suunnitteluosaaminen uusien materiaalien hyödyntämisessä ja rakenteiden keventämisessä.
Hankkeen tavoitteena on edistää muutosta vähähiilisempään yhteiskuntaan, rakenteiden energia- ja materiaalitehokkuutta kehittämällä. Tavoitteena on kasvattaa alueen yritysten kykyä suunnitella ja valmistaa entistä haastavampia, tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä rakenteita aina tekniikan huippua edustaviin superkeveisiin ultralujiin teräsrakenteisiin asti. Alihankintayritysten mahdollisuuksien lisääminen suunnitella ja valmistaa omia uusia innovatiivisia rakenteita ja tuotteita, mikä parantaa yritysten kilpailukykyä ja avaa uusia markkinoita. Hankkeen teknisinä kärkinä ovat laserhitsaus ja terästen ominaisuuksien hyödyntäminen siten, että valmistustekniikka otetaan huomioon jo rakenteen suunnitteluvaiheessa, jolloin päästään teknisesti erinomaiseen ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen.
Hankkeessa ovat myös mukana Nivalan kaupunki ja NIHAK. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

NIHAK ry, Nivalan kaupunki, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Wärtsilä Finland Oy, SSAB Europe Oy, Randax Oy, HT Laser Oy, Konestar Oy ja Filtra Group Oy.