Arctic Platform to Create, 3D-Print, Test and Sell

C3TS

Projektin kuvaus

C3TS on Interreg -ohjelman rahoittama, Luulajan teknillisen yliopiston vetämä hanke, jossa FMT osatoteuttajana. Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on parantaa alueen pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä tekemällä metallien 3D-tulostusta tunnetuksi uutena valmistusmenetelmänä. Metallien 3D-tulostusteknologia voi mahdollistaa tuotteiden rakenteen innovatiivisemman muotoilun, laskea tuotantokustannuksia ja vaikuttaa vähemmän ympäristöön uusilla, harvempia tuotantoportaita käyttävillä tuotantolinjoilla samalla, kun valmistuksessa käytetään pienempiä määriä materiaalia.

Projektin koordinaattori

Luulajan teknillinen yliopisto

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä, Tromssan yliopisto, 3DStep Oy, Randax Oy, Optomed Oy ja Aikolon Oy.