Uutta liiketoimintaa innovatiivisista järjestelmätason tuote- ja palveluratkaisuista

ULTRA

Projektin kuvaus

FMT-tutkimusryhmä on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun vetämässä Ultra-hankkeessa, jossa suunnittelemme ja toteutamme nelipyöräisen, nelivetoisen maalla kulkevan ajoneuvon tutkimus- ja testauskäyttöön. Ajoneuvo toimii hybridivoimalla ja sen runko koostuu erikoislujista, ohuista teräslevykennorakenteista. Lisäksi ajoneuvo varustetaan tarvittavalla anturoinnilla, jotta siihen kohdistuvia voimia voidaan mitata sekä kuljettajan toiminta- ja ajotapaa seurata. Kerättävä seurantatieto siirtyy langattomana ja reaaliaikaisesti pilvitietokantaan, jota analysoidaan ja hyödynnetään kehittämistyössä. Kokeellinen tutkimus luo uutta tietoa järjestelmätuotteiden suunnittelusta, testauksesta ja valmistusmenetelmistä. Hanke toteutetaan 1.8.2016 - 30.9.2019 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen tuotannollisten yritysten sekä näitä palvelevien suunnittelijoiden ja TKI-toimijoiden kyvykkyyttä suunnitella ja valmistaa järjestelmätason tuotteita yhteistyönä yksittäisten komponenttien sijaan.

Projektin koordinaattori

Oulun ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuontantoteknologiat -tutkimusryhmä