Aineenopettajakoulutus

Aineenopettajan pedagogiset opinnot on 60 op:n laajuinen aineenopettajille tarkoitettu opintokokonaisuus, joka koostuu yleisen kasvatustieteen ja opetettavan aineen ainedidaktiikan opinnoista, opetusharjoittelusta ja valinnaisista opinnoista.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden peruskoulun ja lukion lehtorin sekä muiden oppilaitosten opettajan virkoihin. Koulutus tarjoaa opiskelijalle valmiudet näiden tehtävien itsenäiseen hoitamiseen.

Viimeksi päivitetty: 27.8.2018