Hakeminen

1. Humanistinen ja luonnontieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan WebOodissa (koodi 050505A).

Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua kaksi kertaa (esimmäisen vuoden keväällä ja/tai toisen vuoden syksyllä).

Soveltuvuuskokeet järjestetään marraskuussa ja toukokuussa.

Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään alkuvuodesta omassa tiedekunnassa. Soveltuvuuskokeessa käyneet osallistuvat valintaan automaattisesti.

Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (kandidaattivaihe 30 op) suoritetaan 3. opintovuoden kevätlukukaudella. Aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa (jos sellainen on) 25 op. Opintojen toinen osa (maisterivaihe 30 op) suoritetaan saman vuoden syyslukukaudella.

 

2. Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2020

Hakuaika päättyy perjantaina 4.10.2019 klo 15.00.

Valintaperusteet 2020

Hakulomake 2020
 

Opinnot suoritetaan kalenterivuoden 2020 aikana (tammi-joulukuu).

 

Tärkeää! Hakulomakkeeseen on liitettävä opetettavan aineen vastaavuustodistus. Hakemusta ei käsitellä ilman ko. liitettä.

Mikäli opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisinä opintoina, kelpoisuus on todistettava opetettavan aineen osalta asianomaisen ainetiedekunnan antamalla vastaavuustodistuksella. Vastaavuustodistus tai vastaavuuslausunto (tiedekunnan dekaanin päätös) on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin perus- ja/tai lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta voivat tarvita esim. tutkinnon suorittamisen jälkeen opettajan pedagogiset opinnot tai uusia opetettavia aineita erillisinä opintoina suorittaneet opettajan virkoja haettaessa.

Vastaavuustodistuksen antaa sen yliopiston tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu, mikäli siellä on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai koulutusohjelma/koulutus. Muussa tapauksessa todistuksen antaa sellainen yliopisto, jossa kyseisiä opintoja voi suorittaa.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Lisätietoja linkistä SORA-lainsäädäntö.

 

Tiedustelut: study.education@oulu.fi

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.9.2019