University of Oulu, 2016

BeTech! projektin kuvaus - Development of common approaches to involvement youth into science and technical sphere

Kolarctic CBC project KO2071 BeTech!

Projektin kuvaus

BeTech!-projektin tavoitteena on innostaa nuoria opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä koulussa sekä näkemään luonnontieteiden ja tekniikan alat houkuttelevina opiskelualoina ja uramahdollisuuksina.

BeTech! on EU:n Kolartctic projekti, jossa partnereina ovat Altan kunta, Tromssan arktinen yliopisto, Murmanskin arktinen valtion yliopisto sekä Oulun yliopisto. Projektissa ovat mukana myös yritykset Equinor Norjasta sekä Socium+ ja Murmanself Murmanskista. Projektin tavoitteena on löytää uusia tapoja innostaa nuoria luonnontieteiden ja tekniikan aloille. Projekti jatkuu syksyyn 2021 asti.

Projektin kuvaus Kolacrticin sivuilla: https://kolarctic.info/projects-2/

Lisätietoa Kolarcticista: https://kolarctic.info/faq/

Pääkohderyhmät:

  • 12-16 vuotiaat nuoret (yläkoululaiset)
  • Opettajat
  • Kuntapäättäjät
  • Teknillisten ja luonnontieteellisten alojen yritykset

BeTech!-projekti Oulussa

  • Yhteistyökoulut: Oulun Normaalikoulu ja Laanilan yläkoulu
  • Seminaari: 26.-27.9.2019

Projektin koordinaattori

Altan kunta, Norja

Projektin tulokset

BeTech! -projektin raportti julkaistu 8.6.2021 Oulun yliopiston oppimateriaalia -sarjassa. 

Report on the best STE(A)M practices in Finland and in Oulu region

BeTech! -projektissa tuotettua raporttia "Report on the best STE(A)M practices in Finland and in Oulu region" voidaan käyttää oppimateriaalina, joka tukee luonnontieteiden ja teknologian opetus- ja oppimisprosessien kehittämistä.

Julkaisu on jaettu kolmeen osaan. Aluksi tämän julkaisun sisältö asetetaan suomalaiseen kontekstiin kuvaamalla lyhyesti Suomen koulutusjärjestelmää ja joitain uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden erityispiirteitä, joilla voi olla vaikutusta luonnontieteiden ja teknologian opetukseen ja oppimiseen.

Toisessa osassa kuvataan Suomen tiede- ja teknologiakasvatuksen parhaiden käytäntöjen kehittämisen historiaa, nykyisyyttä ja uusia toimijoita. Päätelmänä todetaan, että kansallisella tasolla tarvitaan ohjausta ja organisointia luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ja oppimisen kehittämiseen.

Kolmannessa osassa keskitytään yksityiskohtaisemmin teknologiateollisuuden yhteistyöhön ja Oulun seudun tiede- ja teknologiakasvatuksen tuleviin tarpeisiin. Päätelmänä on, että koulutason ja teknologiateollisuuden välinen yhteistyö edellyttää konkreettisia ja kestäviä toimia opetuksen ja oppimisen parantamiseksi ammatillista tulevaisuutta varten teknologiateollisuuden alalla.

Julkaisun tiedot: 

Ulvinen, V.-M., Vaara, H., & Kaleva, S. (2021). Report on the best STE(A)M practices in Finland and in Oulu region. University of Oulu Study Materials Series E18. Oulu, Finland: University of Oulu. JULTIKA University of Oulu repository. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2992-8

-----------

BeTech! -projektin postereita esiteltiin NFSUN 2021 -konferenssissa.

Lisätietoja: https://www.oulu.fi/edu/node/211623

-----------

BeTech! -projektin artikkeli julkaistu 16.11.2020 Journal of Education and Training Studies -lehdessä

Lisätietoja: https://www.oulu.fi/edu/node/209127

-----------

BeTech! -projektin artikkeli julkaistu 1.6.2020 LUMAT-lehdessä.

Opettajalla on tärkeä rooli oppilaiden asenteiden suuntautumisessa luonnontieteitä ja matematiikkaa kohtaan

Vaikka yläkouluikäisten oppilaiden mielenkiinto opiskella koulussa luonnontieteitä ja matematiikkaa on edelleen melko suurta, heidän ammatilliset toiveensa ovat suuntautuneet aivan muualle kuin luonnontieteitä ja teknologiaa soveltaville aloille erityisesti länsimaissa. 

Asenteet muodostavat monimutkaisen rakenteen, jossa ne sisältävät ainakin kolme ulottuvuutta. Jonkin luonnontieteen parissa koettu miellyttävä oppimiskokemus voi johtaa positiivisiin tunteisiin kyseiseen luonnontieteeseen liittyvää aktiviteettia, esimerkiksi koulun kerhoa, kohtaan. Oppilaan positiiviset asenteet luonnontieteitä kohtaan näkyvät, kun hän lukee alan lehtiä omaksi ilokseen ja käy näyttelyissä. Kun oppilas saa tietää tosiasioita liittyen esimerkiksi otsonikatoon, se voi vaikuttaa hänen uskomuksiinsa luonnontieteiden tärkeydestä.

Projektissa on tutkittu yläkoulussa olevien oppilaiden luonnontieteiden ja matematiikan opiskeluun ja oppimiseen kohdistuvien asenteiden yhteisiä piirteitä pohjoiskalotin alueella Oulussa, Altassa ja Murmanskissa. 581 oppilaalta kerättiin dataa käyttäen verkossa olevaa kyselylomaketta. 

Tulosten pohjalta saatu malli muodostuu kolmesta tekijästä: käsitys opettajasta, ahdistuneisuudesta luonnontieteitä ja matematiikkaa kohtaan sekä motivaatiosta. 
Tulosten perusteella useimmat oppilaat ovat motivoituneita opiskelemaan luonnontieteitä ja matematiikkaa. Sukupuolten välillä oli myös eroa liittyen heidän tulevaisuuden suunnitelmiinsa hakeutua opintoihin ja ammatteihin. Useimmat tytöt tunnistivat luonnontieteiden ja matematiikan opiskelun tärkeyden heidän tulevaisuuden opintojensa ja ammatillisten uriensa kannalta, kun taas pojat osoittivat enemmän mielenkiintoa paikallisen teollisuuden tarjoamia uramahdollisuuksiin. 

Opettajilla on tärkeä rooli oppilaiden asenteiden suuntautumisessa luonnontieteitä ja matematiikkaa kohtaan. Oppilaat kokivat, että innovatiivisia lähestymistapoja opetuksessaan käyttävä opettaja kykeni sekä motivoimaan että vähentämään heidän oppimisprosessissaan kokemaansa ahdistuneisuutta.

Artikkelin tiedot:

Tomperi, P., Ryzhkova, I., Shestova, Y., Lyash, O., Lazareva, I., Lyash, A., Kvivesen, M., Manshadi, S., & Uteng, S. (2020). The three-factor model: A study of common features in students’ attitudes towards studying and learning science and mathematics in the three countries of the North Calotte region. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 8(1), 89–106. https://doi.org/10.31129/LUMAT.8.1.1369

----------

BeTech!-seminaari Murmanskissa 15.-16.4.2021, verkkotapahtuma

Kolmas BeTech!-seminaari järjestettiin verkkotapahtumana Murmaskista 15.-16.4.2021. Seminaarin aikana osallistujat pääsivät mm. virtuaalivierailuille yrityksiin ja kuulivat puheenvuoroja tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksista.

BeTech!-seminaari Altassa 11.-13.2.2020

Toinen BeTech!-seminaari järjestettiin Altassa 11.-13.2.2020. Seminaarin aikana osallistujat tutustuivat mm. kalankasvatukseen ja energiateollisuuteen. Torstai vietettiin the Arctic University of Norwayn Altan kampuksella. Perjantaina 14.2.2020 vierailimme Kiirunan kaivoksella. Oulusta seminaariin osallistui yläkouluikäisiä oppilaita ja heidän opettajiaan, aineenopettajaopiskelijoita ja projektin henkilökuntaa.

BeTech!-seminaari Oulussa 26.-27.9.2019

BeTech!-seminaari järjestettiin 26.-27.9.2019 Oulussa. Torstain ohjelmassa oli mm. yritysvierailu Nokialle ja illanvietto Tietomaassa. Perjantai vietettiin Linnanmaalla ja tutustuttiin mm. Mining schooliin, FabLabiin sekä 5G-demoihin. Lisäksi oppilaat työskentelivät kansainvälisissä ryhmissä luonnontieteisiin liittyvien tehtävien parissa. Illalla osallistuttiin Tutkijoiden yöhön.

Seminaarin osallistujat (n. 100 hlöä) olivat yläkouluikäisiä nuoria ja heidän opettajiaan Oulusta, Altasta ja Murmanskista. Mukana oli myös muuta projektin parissa työskentelevää Altan kunnan sekä yliopistojen henkilökuntaa.

Yhteistyökumppanit

Altan kunta (Norja)

Oulun yliopisto

The Arcic University of Norway

Murmansk Arctic State University (Venäjä)

Education, Innovation, Science and Research union "Socium+" (Venäjä)

Association of suppliers "Murmanshelf" (Venäjä)