Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma

  • Saat laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden.
  • Perehdyt monipuolisesti lapsen kehitykseen, oppimiseen ja niiden tukemiseen.
  • Harjoitteluissa pääset tutustumaan laajasti erityispedagogiikan työkenttään

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisen edellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen.

Vain muutamassa vuosikymmenessä oppimista hankaloittavia poikkeavuuksia on alettu ymmärtää entistä paremmin. Sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta on tärkeää ja inhimillistä, että lasten ja nuorten oppimista voidaan tukea, olivatpa heidän lähtökohtansa mitkä tahansa. Erityispedagogiikassa ollaan tämän tärkeän aiheen keskiössä.

Huomio kehityksen poikkeavuuksissa
Erityispedagogiikassa huomio kiinnittyy erityisesti lapsen kehitykseen ja sen poikkeavuuksiin. Alan ammattilaisena opit tunnistamaan kehityksen ja oppimisen edellytykset sekä suunnittelemaan opetusta erityispedagogiikan näkökulmasta. Pääset myös syventymään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Kasvatusalan koulutuksen keskiössä on yleisestikin ihminen ja erityisesti ihmisen kasvu ja oppiminen. Opintoihin kuuluu sekä erityispedagogiikan että kasvatustieteen opintoja, jotka sisältävät erityisopettajaopintoja ja opettajan pedagogisia opintoja. Ne sisältävät myös useita ohjattuja harjotteluja, jotka järjestetään Oulun yliopiston harjoittelukouluissa sekä muissa kouluissa, päiväkodeissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja vammaisjärjestöissä. Erityispedagogiikan kenttään pääset tutustumaan myös vierailujen kautta.

Laaja kelpoisuus
erityispedagogiikan alan tehtäviin Saat opinnot suoritettuasi laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden. Opinnot antavat sinulle mahdollisuudet suuntautua myös kehitys-, koulutus- ja hallintotöihin aloille, joissa tarvitaan erityispedagogiikan osaamista.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi
sivuaineesta riippuen olla esimerkiksi:

  • erityisopettaja
  • erityisluokanopettaja
  • koulutussuunnittelija
  • kouluttaja
  • varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Viimeksi päivitetty: 17.3.2020