Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma

Erityispedagogiikka Oulun yliopistossa

Erityispedagogiikka on yksi kasvatustieteiden tiedekunnan neljästä pääaineesta. Uusi ja ainoa Pohjois-Suomessa. Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2015.  Yksikössä on koulutettu erityisopettajia vuodesta 2013 alkaen.

Erityispedagogiikan yksikkö pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin.

Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

5-vuotinen koulutusohjelma, jossa opiskellaan erityispedagogiikkaa perusopinnoista syventäviin opintoihin. Koulutuksesta valmistuu laaja-alaisia erityisopettajia. Opintojen aikana on myös mahdollista hakea opiskeluoikeutta sivuaineisiin, jotka laajentavat kelpoisuutta erityisluokanopettajaksi tai varhaiserityisopettajaksi.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta sekä opintoihin hakeminen opintopolku.fi


Henkilöstö
 

Erityispedagogiikan tiimin muodostavat professori, lehtorit, opettajat ja muut alan toimijat. Lukuvuonna 2019-2020 siihen kuuluvat professori Marjatta Takala, yliopistonlehtorit Elina Viljamaa, Marko Kielinen ja Leila Kairaluoma sekä  yliopisto-opettajat Tuomo Vilppola, Ossi Helander ja Nina Heräjärvi, avoimen koordinaattori/yliopiston-opettaja Minna Rossi-Salow ja koulutussuunnittelija Minna Sainio.

Erityispedagogisia käynnissä olevia tutkimushankkeita tällä hetkellä ovat mm. inkluusio ja varhaiserityisopetus, lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntoutus, yhteisopettajuus, tuen eri muodot, maahanmuuttajien koulutus, konsultointi osana erityisopettajan työtä, opetussuunnitelmatutkimus sekä Pohjoismainen erityisopetuksen vertailu.


Koulutusten rakenteet löytyvät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

Erillisten erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavien opinnot 
 

Opinnot järjestetään Lapin yliopistossa lukuvuonna 2019-2020.

ERKO-opintojen rakenne lukuvuonna 2018-2019 

Viimeksi päivitetty: 12.8.2019