Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma

Erityispedagogiikka Oulun yliopistossa

Erityispedagogiikka on yksi kasvatustieteiden tiedekunnan neljästä pääaineesta. Uusi ja ainoa Pohjois-Suomessa. Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2015.  Yksikössä on koulutettu erityisopettajia vuodesta 2013 alkaen.

Erityispedagogiikan yksikkö pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin.

 

Erillisten erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavien opinnot  2018-2019

ERKO-opintojen rakenne lukuvuonna 2018-2019 

 

Kevään yhteishaussa 14.3.- 28.3.2018 hakukohteena kaksi erityispedagogiikan koulutusohjelmaa:

  • Maisterihaku, Erityislastentarhanopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2v)

Koulutusohjelma LTO-kelpoisuuden omaaville henkilöille, jotka haluavat suorittaa maisterin tutkinnon ja saada varhaiserityisopettajan kelpoisuuden.
Kevään 2018 kirjallisenkokeen materiaali:

  • Kuusisto, A.; Kallioniemi, A. & Matilainen, M. 2014. Monikulttuurinen työyhteisö varhaiskasvatuksen kentällä. Kasvatus 45 (2), 113-126.
  • Niikko, A. &  Korhonen, M. Varhaiskasvattajat lapsikeskeisen pedagogiikan kehittäjinä  päiväkodissa. Kasvatus 45 (2), 127-139.
  • Kirjavainen, T.; Pulkkinen, J. & Jahnukainen, M. Perusopetuksen erityisopetusjärjestelyt eri ikäryhmissä 2001- 2010. Kasvatus 45 (2), 152-166.

Kirjallinen koe järjestetään 12.4.2018 klo 14.00-16.00 salissa L3.
Kirjalliseen kokeeseen osallistuvat kaikki valintaperusteiden mukaiset kriteerit täyttävät hakijat ilman erillistä kutsua. Kirjalliseen kokeeseen osallistuvien on varattava mukaansa henkilöllisyystodistus (esimerkiksi passi tai ajokortti) sekä kirjoitusvälineet.

Erityislastentarhanopettajan maisteriohjelman valintakoehaastatteluun kutsuttavat hakijat 2018 (kutsuttavien lista päivitetty 17.5.)

Erityislastentarhanopettajan maisteriohjelman valintakoehaastattelujen aikataulu 2018.

 

  • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

5-vuotinen koulutusohjelma, jossa opiskellaan erityispedagogiikkaa perusopinnoista syventäviin opintoihin. Koulutuksesta valmistuu laaja-alaisia erityisopettajia. Opintojen aikana on myös mahdollista hakea opiskeluoikeutta sivuaineisiin, jotka laajentavat kelpoisuutta erityisluokanopettajaksi tai varhaiserityisopettajaksi.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta sekä opintoihin hakeminen opintopolku.fi

 

Henkilöstö

Erityispedagogiikan tiimin muodostavat professori, lehtorit ja muut alan toimijat. Lukuvuonna 2018-2019 siihen kuuluvat professori Marjatta Takala, yliopistonlehtori Marko Kielinen, yliopisto-opettaja Tuomo Vilppola, yliopisto-opettaja Ossi Helander, yliopisto-opettaja Lea Veivo, yliopistonlehtori Elina Viljamaa, avoimen koordinaattori Helena Miettunen ja koulutussuunnittelija Jenni Palomaa jouluun asti ja sitten Minna Sainio.

Erityispedagogisia käynnissä olevia tutkimushankkeita tällä hetkellä ovat mm. inkluusio ja varhaiserityisopetus, kolmiportainen tuki, aistivamma ja oppiminen, maahanmuuttajien koulutus, konsultointi osana erityisopettajan työtä sekä Pohjoismainen erityisopetuksen ja tuen muotojen sekä opetussuunnitelmien vertailu.


Koulutusten rakenteet löytyvät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

Viimeksi päivitetty: 6.9.2018