Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma

Erityispedagogiikka Oulun yliopistossa

Erityispedagogiikka on yksi kasvatustieteiden tiedekunnan neljästä pääaineesta. Uusi ja ainoa Pohjois-Suomessa. Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2015.  Yksikössä on koulutettu erityisopettajia vuodesta 2013 alkaen.

Erityispedagogiikan yksikkö pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin.

Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

5-vuotinen koulutusohjelma, jossa opiskellaan erityispedagogiikkaa perusopinnoista syventäviin opintoihin. Koulutuksesta valmistuu laaja-alaisia erityisopettajia. Opintojen aikana on myös mahdollista hakea opiskeluoikeutta sivuaineisiin, jotka laajentavat kelpoisuutta erityisluokanopettajaksi tai varhaiserityisopettajaksi.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta sekä opintoihin hakeminen opintopolku.fi

Henkilöstö

Erityispedagogiikan tiimin muodostavat professori, lehtorit ja muut alan toimijat. Lukuvuonna 2018-2019 siihen kuuluvat professori Marjatta Takala, yliopistonlehtori Marko Kielinen, yliopisto-opettaja Tuomo Vilppola, yliopisto-opettaja Ossi Helander, yliopisto-opettaja Lea Veivo, yliopistonlehtori Elina Viljamaa, avoimen koordinaattori Helena Miettunen ja koulutussuunnittelija Minna Sainio.

Erityispedagogisia käynnissä olevia tutkimushankkeita tällä hetkellä ovat mm. inkluusio ja varhaiserityisopetus, kolmiportainen tuki, aistivamma ja oppiminen, maahanmuuttajien koulutus, konsultointi osana erityisopettajan työtä sekä Pohjoismainen erityisopetuksen ja tuen muotojen sekä opetussuunnitelmien vertailu.


Koulutusten rakenteet löytyvät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

Erillisten erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavien opinnot 
 

Opinnot järjestetään Lapin yliopistossa lukuvuonna 2019-2020.

ERKO-opintojen rakenne lukuvuonna 2018-2019 

Viimeksi päivitetty: 10.6.2019