Erityispedagogiikka 25 op

Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityiskasvatuksen kysymyksistä, oppimisvaikeuksista ja inkluusion toteuttamisesta.

Erityispedagogiikka on kasvatustieteellinen oppiaine. Siinä käsitellään erityisyyden kohtaamista oppimis- ja opettamistilanteissa. Oppiaineena erityispedagogiikka sivuaa kasvatustiedettä, sosiologiaa, psykologiaa ja lääketiedettä. Siinä korostuu inklusiivinen ajattelu, miten opetus ja oppiminen mahdollistetaan kaikille koulutusjärjestelmässä oleville.  

Luentosarjoissa ja niihin liittyvissä harjoituksissa ja vierailuissa teoria ja käytäntö yhdistyvät sujuvaksi vuoropuheluksi. Opintojen kautta opiskelija saa valmiuksia antaa yleistä ja tehostettua tukea sekä käsityksen erityisen tuen vaatimuksista. Opinnot tukevat kasvua opettajaksi, erityisopettajaksi ja muihin oppimista tukeviin professioihin. Opintojen aikana oma ihmis- ja maailmankuva laajenee ja elämän moninaisuus hahmottuu uudella tavalla.

Hakeminen

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hakea sivuaineen opiskeluoikeutta tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa, joka järjestetään kevätlukukaudella.
Sivuaineen suoritusoikeus on seuraava lukuvuosi. Sivuaineoikeus on yhden (1) lukuvuoden mittainen.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai erillisiä sivuaineopintoja hakeville sivuaineen haku päättyy 15.8.
Sivuaineen suoritusoikeus on kaksi (2) seuraavaa lukuvuotta.

Sivuainetta opiskelemaan valitaan vuosittain noin 40 opiskelijaa. Etusijalla ovat kasvatustieteiden tiedekunnan omat opiskelijat.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Lisätietoa tiedekunnan sivuainehaun käytännöistä löydät täältä.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat, erityisesti Minna Sainio. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Marko Kielinen.

Lisätietoa opinnoista

Erityispedagogiikan tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019