Esi- ja alkuopetus 25 op

Opintokokonaisuus sisältää monipuolisesti teoreettisia ja käytännöllisiä aineksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen opettamiseen ja oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Eri opetus-
kokonaisuuksissa käytetään soveltavin osin työtapoja, jotka nivovat yhteen näitä kokonaisuuksia.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa havainnoida ja tunnistaa esi- ja alkuopetusikäisen lapsen maailmaa, hänen yksilöllisiä ja kehityksellisiä piirteitään ja osaa ottaa ne huomioon ohjatessaan lapsen oppimisprosessia eri sisältöalueissa. Hän osaa laatia oppiainekohtaisesta opetussuunnitelmasta eheytetyn tutkimus-
perustaisen opetussuunnitelman, joka ohjaa ongelman ratkaisu- ja yhdessä työskentelytaitojen kehittämiseen. Opiskelija osaa myös soveltaa monipuolisesti esi- ja alkuopetuksen teoreettisia, didaktisia ja eettisiä periaatteita lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa ja hänellä on pedagogista herkkyyttä kohdata lapsia ja heidän perheitään.

Hakeminen

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hakea sivuaineen opiskeluoikeutta tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa, joka järjestetään kevätlukukaudella.
Sivuaineen suoritusoikeus on seuraava lukuvuosi. Sivuaineoikeus on yhden (1) lukuvuoden mittainen.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai erillisiä sivuaineopintoja hakeville sivuaineen haku päättyy 15.8.
Sivuaineen suoritusoikeus on kaksi (2) seuraavaa lukuvuotta.

Sivuainetta opiskelemaan valitaan vuosittain noin 20 tai 40 opiskelijaa. Etusijalla ovat kasvatustieteiden tiedekunnan omat opiskelijat, erityisesti luokanopettajaopiskelijat.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Lisätietoa tiedekunnan sivuainehaun käytännöistä löydät täältä.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat, erityisesti Minna Sainio. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Niina Loukkola.

Lisätietoa opinnoista                                                              

Esi- ja alkuopetuksen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2019