Hakeminen


Alla lueteltuihin koulutuksiin haetaan sähköisen yhteishaun kautta osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika on 20.3.-3.4.2019.

 • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
 • Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
 • Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
 • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
 • Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

HUOM! Luokanopettajan koulutuksen sisäänottomäärä (120) vuonna 2019 sisältää myös taide- ja taitopainotteisuuden sekä teknologiapainotteisuuden. Näihin ei ole erillistä hakua, vaan opiskelijat sijoitetaan painotuksiin opintojensa alussa.

HUOMAATHAN, ETTÄ HAKUKOHTEESEEN INTERCULTURAL TEACHER EDUCATION, OPETUS- JA KASVATUSALAN TUTKINTO-OHJELMA HAKUAIKA ON MUISTA POIKETEN JO TAMMIKUUSSA: 9.-23.1.2019 KLO 15:00 MENNESSÄ.

VAKAVA-kokeen aineisto on Helsingin yliopiston verkkosivuilla. Aineisto julkaistaan 29.3.2019.

Ohje VAKAVA-kokeen oikaisuvaatimuksen laatimiseen

Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on mielestäsi tehty virhe, voit hakea päätökseesi oikaisua.

Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. VAKAVA-koetuloksen oikaisuaika päättyy 28.5.2019 klo 15:00. Oikaisuvaatimus tulee jättää kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta.

Kirjallisesta oikaisusta ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • mihin päätökseen vaadit oikaisua
 • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan
 • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
 • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua
 • henkilö- ja yhteystietosi (nimi, hetu, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • sinun tai sinun valtuuttamasi asiamiehen allekirjoitus

Sinun on liitettävä oikaisuvaatimukseesi ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Valinnan tulosta koskevat kirjalliset oikaisupyynnöt osoitetaan Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle ja toimitetaan Oulun yliopiston kirjaamoon, osoite PL 8000, 90014 Oulun yliopisto.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta seuraaville koulutusaloille (ns. SORA-lainsäädäntö): erityispedagogiikka, luokanopettaja, Intercultural Teacher Education, varhaiskasvatus, musiikkikasvatus, luokanopettajaksi pätevöittävä maisteriohjelma ja kasvatustieteet, kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma.

Jos oppilaitos on aiemmin peruuttanut opiskeluoikeutesi tämän lainsäädännön perusteella, niin ota erikseen yhteys hakemaasi yliopistoon. Lisätietoja oheisesta linkistä SORA-lainsäädäntö.

Lisäksi tiedekunnassa on maisteri- ja siirtohaku, joista löydät tietoja maisteriohjelmat ja muut erillisvalinnat -kohdasta.

 

Viimeksi päivitetty: 20.12.2019