Hakeminen

Alla lueteltuihin koulutuksiin haetaan sähköisen yhteishaun kautta osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika on 20.3.-3.4.2019.

  • Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Luokanopettaja, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma
  • Musiikkikasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma

HUOM! Luokanopettajan koulutuksen sisäänottomäärä (120) vuonna 2019 sisältää myös taide- ja taitopainotteisuuden sekä teknologiapainotteisuuden. Näihin ei ole erillistä hakua, vaan opiskelijat sijoitetaan painotuksiin opintojensa alussa.

HUOMAATHAN, ETTÄ HAKUKOHTEESEEN INTERCULTURAL TEACHER EDUCATION, OPETUS- JA KASVATUSALAN TUTKINTO-OHJELMA HAKUAIKA ON MUISTA POIKETEN JO TAMMIKUUSSA: 9.-23.1.2019 KLO 15:00 MENNESSÄ.

VAKAVA-kokeen aineisto on Helsingin yliopiston verkkosivuilla. Aineisto julkaistaan 29.3.2019.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta seuraaville koulutusaloille (ns. SORA-lainsäädäntö): erityispedagogiikka, luokanopettaja, Intercultural Teacher Education, varhaiskasvatus, musiikkikasvatus, luokanopettajaksi pätevöittävä maisteriohjelma ja kasvatustieteet, kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma.

Jos oppilaitos on aiemmin peruuttanut opiskeluoikeutesi tämän lainsäädännön perusteella, niin ota erikseen yhteys hakemaasi yliopistoon. Lisätietoja oheisesta linkistä SORA-lainsäädäntö.

Lisäksi tiedekunnassa on maisteri- ja siirtohaku, joista löydät tietoja maisteriohjelmat ja muut erillisvalinnat -kohdasta.

 

Viimeksi päivitetty: 1.11.2018