Harjoittelut

Kaikkien koulutusten opintokokonaisuuksiin kuuluu työharjoittelua, jonka laajuus ja sisältö vaihtelevat koulutuksesta riippuen. Tarkempia tietoja eri koulutusten harjoittelusta löytyy valikon linkeistä.

Suomessa ja ulkomailla tapahtuvan harjoittelun tuki

Yliopisto myöntää tukea sekä koti-, että ulkomailla suoritettaviin harjoitteluihin (huom. ei Normaalikoulun tai Oulun kansainvälisen koulun harjoitteluihin). Harjoittelupaikat tulee hankkia itsenäisesti ja yliopiston harjoittelusivuilla löytyy joitain vinkkejä aiheesta. Kannattaa myös tutustua harjoittelupalautteisiin, joista voi myös saada ideoita paikkojen suhteen ja tietenkin lukea muiden kokemuksista. Pääsääntoisesti, jotta harjoitteluun saa tukea, sen tulee kestää vähintään kaksi kalenterikuukautta ja harjoittelun pitää sisältyä tutkintoon (huom. myös vapaa-valintaiset opinnot lasketaan tähän). Sopivia kursseja on useita:

 • 408038S Teemaharjoittelu (Lo-koulutus)
 • 404022A Vapaavalintainen harjoittelu
 • 407533A School experience: Bachelor's level (ITE)
 • 407530P Internship (Education for Intercultural Competencies –sivuaine)
 • 413019S Työelämäopinnot (kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma)
 • 408518S Internship (EDGLO)

Alla löydät linkit yliopiston eri harjoitteluohjelmiin:

Tarkista linkeistä eri ohjelmien apurahamäärät ja vaatimukset apurahan saamiselle. Apurahahakemukset tehdään SoleMOVE-järjestelmässä. Alle kaksi kuukautta kestävät harjoittelut ja muiden kuin yliopiston ohjelmien kautta järjestetyt harjoittelut hyväksytään myös osaksi opintoja, kunhan ne täyttävät eri harjoitteluopintojaksoille määritetyt reunaehdot, jotka löydät Weboodista.

Harjoittelun yhteyshenkilöt tiedekunnassa ovat:

Tari Rantasuo (tari.rantasuo@oulu.fi), kotimaan harjoittelut

 • Vastaanottoaika tiistaisin ja keskiviikkoisin 10-11

Jani Haapakoski (study.education@oulu.fi), ulkomaan harjoittelut

 • Ajanvaraus: Katso kalenterista vapaita aikoja (vaihda näkymä viikkotasolle, niin vapaat ajat näkyvät paremmin) ja ehdota muutamaa sähköpostilla

 

Rikosrekisteriotteen esittäminen liittyen tutkinto-ohjelmien harjoitteluihin

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden yliopistolain muutosten johdosta yliopiston tulee tarkastaa opiskelijan rikosrekisteriote, mikäli opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Tämä koskee seuraavia tutkinto-ohjelmia ja opintokokonaisuuksia sekä muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, joihin liittyy alaikäisten parissa työskentelyä:

 • aineenopettajakoulutus
 • erityispedagogiikan koulutus
 • luokanopettajakoulutus
 • musiikkikasvatuksen koulutus
 • varhaiskasvatuksen koulutus
 • erilliset erityisopettajan/varhaiserityisopettajan opinnot
 • erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Ohjeet rikosrekisteriotteen tilaamiseen

Opiskelija tilaa rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskuksesta. Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta tai sähköistä hakemusta. Tietoa pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon rikosrekisteriotetta tarvitaan (koulutukseen sisältyvä lasten parissa tehtävä harjoittelu). Ote on opiskelijalle maksuton kunhan huomaa valita oikean lomakkeen. Lomake löytyy täältä.

Rikosrekisteriotteen esittäminen

Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriote pyydetään nähtäväksi sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa. Esittämisestä informoidaan sähköpostitse ja/tai erilaisissa informaatiotilaisuuksissa.

Jos opiskelija ei toimita rikosrekisteriotetta tarkistettavaksi, hän ei voi suorittaa alaikäisten parissa tehtäviä opintoja tai harjoittelua.

Ote tulee esittää henkilökohtaisesti ennen harjoittelun alkamista jollekin seuraavista henkilöistä: Hennariikka Valppu-Paaso (KE223, Vaka); Katja Holtinkoski-Perttula (KE233, Lo, Ite, Taika, Tekno, Erilliset opinnot); Minna Sainio (KE234, Erkka, Lo, Ite, Taika, Tekno, Erilliset opinnot); Petteri Klintrup (KTK244, Muko); Helena Seppälä (KE1015, kaikki koulutukset)

Otetta ei saa lähettää sähköpostitse, postitse tai jättää lokeroon/työhuoneeseen.

Jos otteessa on jotain merkintöjä, katso ohjeet täältä.

Viimeksi päivitetty: 13.2.2019