Intercultural Teacher Education

  • Interkulttuurinen opettajankoulutus keskittyy koulutukseen, globalisaatioon, monimuotoisuuteen ja etiikkaan.
  • Ohjelma sisältää monikulttuurillisen opiskelu- tai harjoittelujakson kasvatusalan organisaatiossa tai projektissa ulkomailla.
  • Opinnot antavat luokanopettajan pätevyyden Suomessa.

Interkulttuurinen opettajankoulutus Oulun yliopistossa on ainoa syvällisesti kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen perehdyttävä englanninkielinen luokanopettajakoulutus Suomessa.

Suomi on muuttunut verraten lyhyessä ajassa paljon aiempaa monimuotoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi. Miten voidaan varmistaa, että luokanopettajakoulutus elää ajassa ja vastaa yhteiskunnan muutoksiin? Miten opetuksessa huomioidaan kulttuurien kohtaaminen muuttuvassa maailmassa? Interkulttuurinen opettajankoulutus antaa vastauksia näihin kysymyksiin.

Ainoa laatuaan Suomessa
Opiskellessasi interkulttuurisen opettajankoulutuksen (Intercultural Teacher Education) ohjelmassa, opiskelet Suomen ainoassa kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen syvällisesti perehdyttävässä ja englanniksi toteutettavassa luokanopettajankoulutuksessa. Ohjelma tarjoaa monipuolisia kansainvälisiä kokemuksia. Voit lähteä opiskelijavaihtoon ja tehdä yhteistyötä Ouluun saapuvien vaihto-opiskelijoiden kanssa. Interkulttuurisen opettajankoulutuksen ohjelma tekee yhteistyötä muun luokanopettajakoulutuksen kanssa, joten opetuksen tarkastelun kohteena on erityisesti peruskoulun 0–6-luokkien opetus.

Pätevyys luokanopettajaksi, erikoistuminen kansainvälisiin ympäristöihin
Opinnot antavat sinulle luokanopettajan pätevyyden sekä erityisvalmiudet toimia kasvatusalan asiantuntijana monikulttuurisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä ja ympäristöissä. Opinnot ovat pääasiassa englanninkielisiä, ja koulutusohjelmasta valmistuneet työskentelevät opettajina eri kouluissa sekä kasvatusalan kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • luokanopettaja
  • tutkija
  • koulutussuunnittelija
  • asiantuntija.

Viimeksi päivitetty: 17.3.2020