Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

  • Voit valita pääaineeksi joko kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian.
  • Saat valmiudet monenlaisiin kasvatusalan asiantuntijatehtäviin.
  • Perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin

Kasvatustieteiden koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Miten ihmisen käyttäytyminen ja oppiminen kehittyvät muuttuvassa maailmassa? Miten varmistetaan, että järjestelmällinen koulutus varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen takaa arvokkaaksi koetun elämän ja kykenee samalla pysymään ajassa? Tällaisten kysymysten äärellä ollaan kasvatustieteen opinnoissa.

Teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi
Kasvatustieteiden asiantuntijana kasvat monipuoliseksi kasvatusalan teorian ja työtehtävien asiantuntijaksi. Opit opetuksesta, oppimisesta, kouluttamisesta, kasvatuksesta ja koulutusorganisaatioiden toiminnasta.

Osana opintojasi perehdyt kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnittelun perusteisiin ja eri työtehtäviin kasvatus- ja opetusalalla. Kandidaattivaiheessa voit valita pääaineeksesi kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian.

Kasvatustieteen yhteiskunnalliset ulottuvuudet tutuiksi
Tutkintoon kuuluu myös sivuaineopintoja sekä valinnaisia opintoja, joilla voit muokata asiantuntijuuttasi haluamaasi suuntaan. Sivuaineita voit valita myös yliopiston muiden tiedekuntien tarjonnasta ja siten suorittaa työmarkkinoilla vetovoimaisen tutkinnon.

Kasvatustieteen asiantuntijana opit näkemään kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia kasvatusalan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja kehitystehtävissä sekä ohjauksen ja neuvonnan tehtävissä.

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

  • koulutussuunnittelija
  • kouluttaja
  • suunnittelija
  • tutkija
  • henkilöstöasiantuntija.

Viimeksi päivitetty: 17.3.2020