Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op)

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Hakeminen

Kasvatustieteen sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla, pääaineena kasvatuspsykologia, läsnä olevaksi ilmoittautuneilla Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoilla.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai erillisiä sivuaineopintoja hakeville sivuaineen haku päättyy 15.8. Perus- ja aineopintoihin haetaan erikseen ja kummankin kokonaisuuden suoritusoikeus on kaksi (2) seuraavaa lukuvuotta.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineen hakemiseen antaa koulutussuunnittelija NN. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Perusopintojen vastuuhenkilö on Veli-Matti Ulvinen ja aineopintojen Katariina Holma.

Lisätietoa opinnoista

Pääaineena kasvatustiedettä opiskelevat eivät voi suorittaa ko. sivuainetta. Sivuaineen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 4.7.2017