Kasvatuksen ja oppimisen ympäristöt – entä arvot?

 

Kutsumme kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset sekä tieteenalan tutkijat Ouluun!

Kasvatustieteen päivillä 2014 käsitellään moninaistuvia kasvatuksen ja oppimisen ympäristöjä ja pohditaan arvojen merkitystä opetuksessa ja oppimisessa. 

Päivillä kasvatusta, oppimista ja arvoja tarkastellaan ja arvioidaan erilaisissa konteksteissa, kuten formaaleissa oppilaitoksissa, informaaleissa ympäristöissä sekä osana elämänlaajuista oppimista. Teeman alla pohditaan mm. oppimista ja vuorovaikutusta, opettajuutta globaaleissa ja lokaaleissa ympäristöissä sekä kasvatusta ja yhdenvertaisuutta.

Kasvatustieteen päivät on tärkeä foorumi kasvatuksen ja koulutuksen kehityksen sekä alan keskustelun seuraamiseen - siellä saadaan virikkeitä sekä vaihdetaan tietoa ja näkemyksiä uusimmasta kasvatustieteellisestä tutkimuksesta. Päivät antavat mahdollisuuden tieteenalan ajankohtaisen tutkimuksen arviointiin ja tulevaisuuden hahmottamiseen. Lisäksi päivät tarjoavat mahdollisuuden ihmisten välisiin tapaamisiin niin ohjelman kuin vapaamuotoinen kanssakäymisen puitteissa.

 

Viimeksi päivitetty: 19.3.2018