Posters

The poster exhibition is being carried out in two phases

Phase 1

In the web from 5th November until 18th November 2014 before the FERA conference on education

Posters will be published by Wednesday, November 5th, 2014 at the official Facebook page for the FERA conference on education (Facebook is in Finnish).

After that there is an opportunity to all to leave comments and discuss about the research presented in the poster.

Phase 2

During the FERA conference on education

A poster presentation exhibition will be held as part of the FERA Conference on Education in addition to Facebook poster presentation.

Each presenter is scheduled to present a poster shortly on Thursday 20 November 2014 (room KTK120). Posters will be also displayed throughout the Conference in the Faculty of Education (hall, first floor).

Instructions for poster presentation in Facebook and at the FERA Conference on Education venue

Facebook

The Facebook photo gallery will be loaded with the accepted posters in jpeg-format.

We kindly ask you to be active in the web: ask questions and prepare yourself to answer to the questions. Please notice that the conversation begins before and continue during and after the actual conference takes place.

FERA Conference

Detailed instructions about poster exhibition at the conference venue will be updated later.

Guidelines for a poster presentation

The size of the poster is A0.

Selected posters

Kouluopetuksen avaintaidot Euroopassa – miten avaintaidot näkyvät Suomen uudessa opetussuunnitelmassa? Veera Kallunki, Helsingin yliopisto, Johanna Penttilä, Helsingin yliopisto, Marianna Vivitsou, Helsingin yliopisto

Miten moninaistuvat oppijat vaikuttavat opettajan osaamisvaateisiin? Ritva Kantelinen, Itä-Suomen yliopisto, Liisa Timonen, Karelia ammattikorkeakoulu, Pauliina Leinonen, Itä-Suomen yliopisto, Minna-Liisa Pasanen, Itä-Suomen yliopisto, Aatu Asikainen, Itä-Suomen yliopisto

Student motivation in and out of the school context: The relationship between achievement goal orientation profiles and personal goals Katariina Nuutila, University of Helsinki, Heta Tuominen-Soini, University of Helsinki, Markku Niemivirta, University of Helsinki

Effects of temperament on achievement goal orientations Anna Rawlings, University of Helsinki, Anna Tapola, University of Helsinki, Markku Niemivirta, University of Helsinki

Koulun henkilökunnan käsityksiä siitä, miten he kykenevät opettamaan erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta Birgit Paju, Helsingin yliopisto

Media education projects 2009-2013: Study of the project applications funded in the administrative sector of the Ministry of Education and Culture Lauri Palsa, National Audiovisual Institute, Leo Pekkala, National Audiovisual Institute, Saara Pääjärvi, National Audiovisual Institute

Esikoululaiset nykyvalokuvataiteen tulkitsijoina. Varhainen kuvataidekasvatus kulttuurisen osallisuuden ja taiteellisen toimijuuden tukijana Mari-Jatta Rissanen, Jyväskylän yliopisto

PREP21 Preparing teacher student for 21st century learning practices Ways of thinking and working Kati Mäkitalo-Siegl, University of Eastern Finland, Päivi Häkkinen, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Sanna Järvelä, University of Oulu, Arto K. Ahonen, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä, Piia Näykki, University of Oulu, Erkko Sointu, University of Eastern Finland, Teemu Valtonen, University of Eastern Finland

Reconsidering the pedagogic responsibilities of teacher education Josephine Moate, University of Jyväskylä, Maria Ruohotie-Lyhty, University of Jyväskylä

Tee se itse (DIYLab) – oppilas oman oppimisensa aktiivisena toimijana Paula Airaksinen, Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto, Seija Blomberg, Oulun normaalikoulu, Oulun yliopisto, Pasi Hieta, Oulun normaalikoulu, Oulun yliopisto, Esa Niemi, Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto, Mikko Ojala, Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto, Antti Peltonen, Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto, Kerttuli Saajoranta, Oulun normaalikoulu, Oulun yliopisto, Terhi Ylöniemi, Oulun normaalikoulu, Oulun yliopisto

Oppilaiden kokemuksia osallisuudesta koulun toiminnassa Paula Airaksinen, Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto, Kristiina Simojoki, Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto

“Supervision helps you to find our strengths and … to create the work culture.” Supervision as the support for inclusive teacherhood Sanna Alila, Learning and consulting centre Tervaväylä, Oulu

Työprosessit näkyville - oppilaiden omia mobiililaitteita hyödyntäen Kasper Hiltunen, Åbo Akademi

Suomalaisten opettajien ja rehtoreiden työ kansainvälisessä vertailussa Matti Taajamo, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Eija Puhakka, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

 

 

Viimeksi päivitetty: 19.3.2018