Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) toimii Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa. Yksikön tutkimuksen ja opetuksen tärkeimpänä sisältönä ovat oppimistutkimus ja teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena. Tutkimusyksikön henkilökunnan asiantuntemus kohdistuu oppimisen sosiaalisiin, kognitiivisiin ja motivationaalisiin prosesseihin. Tutkimme yksilöiden ja ryhmien oppimista eri oppimisympäristöissä ja suunnittelemme teknologiaa hyödyntäviä oppimisen malleja käytäntöön.

Yksikön sivut

Viimeksi päivitetty: 22.2.2012