Kuvataidekasvatus 25 op

Opintokokonaisuuden aikana perehdytään kuvataiteen ja kuvataidekasvatuksen teoreettisiin perusteisiin ja vahvistetaan opiskelijan persoonallista kuvailmaisua. Opinnoissa tarkastellaan taidetta taidekasvatuksen ja estetiikan näkökulmista sekä tutkitaan kuvataiteen ilmenemismuotoja osana kulttuuria.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on että opiskelija osaa

  • suunnitella ja toteuttaa kuvataiteen opetusta sekä kehittää koulun opetussuunnitelmaa vuosiluokilla 0 - 6.
  • soveltaa kuvataiteelle ominaisia työskentely-, tiedonhankinta-, tulkinta- ja arviointitaitoja.
  • kehittää opetussuunnitelmia ja kokeilla sekä arvioida kuvataiteen opetuksen didaktisia ja pedagogisia sovellutuksia ja ratkaisuja.

Hakeminen

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hakea sivuaineen opiskeluoikeutta tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa, joka järjestetään kevätlukukaudella.
Sivuaineen suoritusoikeus on seuraava lukuvuosi. Sivuaineoikeus on yhden (1) lukuvuoden mittainen.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai erillisiä sivuaineopintoja hakeville sivuaineen haku päättyy 15.8.
Sivuaineen suoritusoikeus on kaksi (2) seuraavaa lukuvuotta.

Sivuainetta opiskelemaan valitaan vuosittain noin 20 tai 40 opiskelijaa. Etusijalla ovat kasvatustieteiden tiedekunnan omat opiskelijat.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Lisätietoa tiedekunnan sivuainehaun käytännöistä löydät täältä.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Tapio Tenhu.

Lisätietoa opinnoista                                                              

Kuvataiteen tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019