Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Tiedote lakkautetuissa koulutusohjelmissa opiskeleville opiskelijoille

Oulun yliopiston hallitus on päättänyt 16.12.2014 seuraavien kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusohjelmien lakkauttamisesta 1.8.2015 lukien ja niissä opiskelevien opinto-oikeuden siirtämisestä toiseen tutkinto-ohjelmaan seuraavasti:

Lakkautettavat tutkinto-ohjelmat Siirretään tutkinto-ohjelmaan
KY1041-M
Kasvatustieteen maisteriohjelma 
KY1041-O
Kasvatustieteiden koulutus
KY505
Kasvatustiede
KY1041-O
Kasvatustieteiden koulutus
KY1040-K
Luokanopettajakoulutus, Kajaani
KY1041-O
Kasvatustieteiden koulutus
KY1040-M-O
Luokanopettajien muuntokoulutus, Oulu
KY1041-O
Kasvatustieteiden koulutus
KY1041-V-K
Varhaiskasvatuksen koulutus, Kajaani 
KY1041-V-O
Varhaiskasvatuksen koulutus, Oulu

Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, hän voi aktivoida opinto-oikeutensa opinto-oikeuden myöntämisvuoden mukaan jollakin seuraavista tavoista:

  1. Jos opinto-oikeus on myönnetty ennen vuotta 2005, opiskelija ottaa yhteyttä kasvatustieteiden tiedekunnan opintoneuvojiin HOPS:n laatimista varten. Sen jälkeen opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35  eur) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.
  2. Jos opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen, opintoaika on rajattu. Mikäli tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on päättynyt tai päättymässä, opiskelija hakee lisäaikaa opintojensa loppuun saattamiseksi. Hakulomakkeen liitteeksi opiskelija tarvitsee HOPS:n, jonka laatiakseen opiskelija ottaa yhteyttä kasvatustieteiden tiedekunnan opintoneuvojiin. Lisäajan hakulomake ja ohjeet sen täyttämiseksi ovat verkossa sivulla http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/. Myönteisen lisäaikapäätöksen saatuaan opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 eur) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.
  3. Opiskelija, jonka opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen ja jonka tutkinnon suorittamisen tavoiteaika ei vielä ole päättynyt/päättymässä, ottaa yhteyttä kasvatustieteiden tiedekunnan opintoneuvojiin HOPS:n laatimista varten. Sen jälkeen opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 eur) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa  HOPS-ohjausta antavat:

Ouluun siirtyvät opiskelijat ilmoittautuvat yliopistoon ilmoittautumisohjeiden mukaisesti Ohjeet ovat sivulla http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/ilmoittautuminen/ilmoittautumisajat-ja-paikat

Lisätietoa yliopistotason sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/lakkautetut-tutkinto-ohjelmat

Viimeksi päivitetty: 25.1.2016