Liikunta 25 op

Liikunnan 25 op:n opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa kuvata perusopetuksen 0-6 luokkien opetuksen vaatimat perustaidot ja -tiedot eri liikuntamuodoissa.
  • osaa soveltaa liikuntamuotojen opettamisen perusteita erilaisissa liikuntaympäristöissä vuodenaikojen mukaisesti iältään ja taitotasoltaan erilaisille oppilaille.
  • tietää liikunnan fyysis-motoriset, kognitiiviset ja sosiaalis-emotionaaliset tavoitteet sekä liikunnan vuorovaikutusta tukevan luonteen.
  • osaa perustella liikunnan tarpeellisuuden uusimpaan tutkimustietoon pohjautuen.

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot: Liikuntalajien opettaminen I ja II, Liikunnan didaktiikka, Motorisen kehityksen perusteet ja Soveltava liikuntakasvatus.

Hakeminen

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hakea sivuaineen opiskeluoikeutta tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa, joka järjestetään kevätlukukaudella.
Sivuaineen suoritusoikeus on seuraava lukuvuosi. Sivuaineoikeus on yhden (1) lukuvuoden mittainen.

Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai erillisiä sivuaineopintoja hakeville sivuaineen haku päättyy 15.8.
Sivuaineen suoritusoikeus on kaksi (2) seuraavaa lukuvuotta.

Sivuainetta opiskelemaan valitaan vuosittain noin 20 tai 40 opiskelijaa. Etusijalla ovat kasvatustieteiden tiedekunnan omat opiskelijat, erityisesti luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijat.

Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ktk/lomakkeet.

Lisätietoa tiedekunnan sivuainehaun käytännöistä löydät täältä.

Hakuneuvonta

Lisätietoa sivuaineiden hakemiseen antavat tiedekunnan opintoneuvojat. Opinto-oikeuksiin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutuspäällikkö Helena Seppälälle.

Vastuuhenkilö

Sivuaineopintojen vastuuhenkilö on Ari Rahikkala.

Lisätietoa opinnoista                                                              

Liikunnan kokonaisuuden tarkempi kuvaus opintojaksoineen löytyy WebOodista, Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineoppaasta.
 

Takaisin sivuainelistaukseen pääset tästä.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2019