Luokanopettajan koulutus, laaja-alainen

Koulutus antaa kasvatusalan ammateissa tarvittavia valmiuksia, joilla vastataan erityisesti koulujen tarpeisiin ja kasvatuksellisiin haasteisiin, kuten erilaisiin oppilaisiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Laaja-alaisessa luokanopettajakoulutuksessa yhdistyy monipuolisesti opetustyön käytännöllinen ja tieteellinen näkökulma. Koulutuksesta valmistuneet voivat sijoittua opettajan tehtävien lisäksi erilaisiin kasvatus- ja opetusalan asiantuntijatehtäviin.

 

 

Viimeksi päivitetty: 16.1.2012