Luokanopettajakoulutusten harjoittelukoordinaattorina toimii Emilia Manninen. Teemaharjoittelusta vastaa Sari Harmoinen.