Maisteriohjelmat ja muut erillisvalinnat

Kaikki yliopiston maisteriohjelmat löytyvät verkkosivuilta https://www.oulu.fi/yliopisto/maisteri

Kasvatustieteiden tiedekunnan erikseen haettavat opintokokonaisuudet löytyvät täydennyskoulutuksen verkkosivuilta https://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/node/52991.
Ko. sivuilta löytyy linkit mm. seuraaviin hakuihin: erilliset erityisopettajaopinnot, erlliset luokanopettajan monialaiset opinnot, erilliset aineenopettajan pedagogiset opopinnot, musiikkikasvatuksen opetettavan aineen kokonaisuus.

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan pdf-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/lomakkeet-opintoasiat.
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opiskeluoikeus

Valintaperusteet ja hakulomake Lapin yliopiston opiskelijoiden  Oulun yliopiston luokanopettajan monialaisiin opintoihin.

Viimeksi päivitetty: 28.9.2020