MuKa - Opetus, opinto-oppaat

SIVUT EIVÄT OLE AJANTASALLA. VERKKOSIVUJA PÄIVITETÄÄN OPISKELIJALLE-SISÄLTÖÖN SYKSYN 2019 AIKANA.

29.8.2018

Valinnaiset syventävät opinnot 2018-19

Maisterintutkintoon kuuluu 50 op (OPS 2018-19) laajuiset valinnaiset syventävät opinnot. Opinnot voivat koostua Mukon omasta tarjonnasta tai yliopiston muusta tarjonnasta (max. 20 op).

Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Lukuvuoden 2018-19 tarjonta. Opintojaksojen toteutuminen riippuu osallistujamäärästä.

22.9.2017

Ohjeita musiikkikasvatuksen maisterivaiheen OPS 2017 siirtymiseen. 

Pedagogisten opintojen osalta uusi OPS astuu voimaan 1.1.2018. 

 

17.5.2017

Valinnaiset syventävät opinnot 2017-18

Maisterintutkintoon kuuluu 50 op (OPS 2017-18) laajuiset valinnaiset syventävät opinnot. Opinnot voivat koostua Mukon omasta tarjonnasta tai yliopiston muusta tarjonnasta (max. 20 op).

Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Lukuvuoden 2017-18 tarjonta. Opintojaksojen toteutuminen riippuu osallistujamäärästä.

 

 

16.5.2017

Tutkintorakenteet (ajoitus)

Musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelma OPS 2017 (kandi) (maisteri)

Opetettavan aineen kokonaisuus (sivuaine 75 op), OPS 2015

Opetettavan aineen kokonaisuus (sivuaine 75 op), OPS 2017

 

5.4.2016

050091A Valinnaiset opinnot: Ammatillinen kasvu kuvaus

 

18.10.2016

Valinnaiset opinnot (kandi) 2016-17

Kandidaatin tutkinnon OPS:ssa on kaksi valinnaiset opinnot  -opintojaksoa.

Aineopinnoissa 422272A Valinnaiset opinnot (5 op)

Pedagogisissa opinnoissa 050091A Valinnaiset opinnot (3 op)

Kuvaus valinnaisista opinnoista

 

3.10.2016

Valinnaiset syventävät opinnot 2016-17

Maisterintutkintoon kuuluu 40 op laajuiset valinnaiset syventävät opinnot. Opinnot voivat koostua Mukon omasta tarjonnasta tai yliopiston muusta tarjonnasta (max. 20 op).

Valinnaisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain. Lukuvuoden 2016-17 tarjonta. Opintojaksojen toteutuminen riippuu osallistujamäärästä.

Ilmoittautumistilanne

Musiikin varhaiskasvatus kuvaus

Erityismusiikkikasvatus kuvaus

Musiikkitilojen suunnittelu, ylläpito ja huolto  kuvaus

 

25.8.2015

Kasvatustieteiden tiedekunnassa kandidaatin tutkinnot ovat siirtyneet uuteen opetussuunnitelmaan (OPS 2015-16). Uusi OPS on astunut voimaan 1.8.2015, jolloin kaikki vanhat opetussuunnitelmat ovat lakanneet olemasta voimassa. (Mukon OPS 2013-14 ja 2014-15 eivät poikkea uudesta OPS:sta)

Musiikkikasvatuksen koulutus, kandidaatin tutkinto

Korvaavuustaulukko OPS 2011 - 2015

Korvaavuustaulukko OPS 2012 - 2015

 

 

10.8.2015

Opintojen rakennekaavio KK 2015-2016 (ajoitus) kandidatin tutkinto

Opintojen rakennekaavio KM 2015-2016 (ajoitus) maisterin tutkinto

 

28.8.2014

Soitin- ja lauluopintojen pelisäännöt

 

17.3.2014

Maisteriopinnot siirtyvät noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa

Vuonna 2012 ja aikaisemmin opinnot aloittaneiden opiskelijoiden oikeus suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot vanhan opetussuunnitelman mukaan päättyy 31.7.2014. Maisteritutkintoon johtavat opintonsa syksyllä 2014 aloittavat opiskelijat suorittavat opintonsa uuden OPS:n 2014 mukaisesti.

Vanhan ja uuden OPS:n KM vertailu.

Pedagogiset opinnot KK ja KM vertailu.

 

 
 
 
 
 
 

Viimeksi päivitetty: 20.8.2019